postheadericon Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Strużnicy

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Sołectwa wsi Strużnicy, iż w dniu 20 września 2017 r. (środa) o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Strużnicy odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebranie wiejskiego
2. Planowanie Funduszu Sołeckiego na rok 2018
3. Sprawy różne
4. Zamknięcie zebrania
                                                                             Sołtys i Rada Sołecka