In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

postheadericon Concerti Pasquali "Koncert pasyjny"

Nietypowe, eksperymentalne połączenie muzyki klasycznej granej na żywo razem ze współczesnymi projektami multimedialnymi. Wszystko w ramach corocznego festiwalu wielkanocnego Concerti Pasquali organizowanego we współpracy z Doliną Pałaców i Ogrodów. Pomysłodawczynią projektu jest koordynatorka artystyczna festiwalu oraz wokalistka - Michalina Bienkiewicz. Oprawa multimedialna - Aleksandra Śnieżek, fortepian - Peng Yue.  Koncerty odbędą się w niedzielę     

 i poniedziałek Wielkanocny w Pałacu Wojanów i Pałacu Paulinum.

Wstęp na wydarzenia wolny.

www

postheadericon Spotkanie w sprawie systemu odbioru odpadów komunalnych

Urząd Gminy Mysłakowice zaprasza mieszkańców  wsi i gminy Mysłakowice 

w dniu 19. marca br o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kulturyna spotkanie informacyjne  dotyczące zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Spotkanie dotyczyć będzie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która dostosowuje przepisy w  Polsce do przepisów, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Do  30  czerwca 2013 r.  gminy  mają  obowiązek wprowadzić  nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Jego istota polega na przejęciu przez gminę odpowiedzialności za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór odpadów i ich zagospodarowanie.


KAŻDY MIESZKANIEC GMINY, POSIADAJĄCY SAMODZIELNĄ UMOWĘ Z FIRMĄ WYWOZOWĄ, POWINIEN PAMIĘTAĆ O ROZWIĄZANIU

TEJ UMOWY ZE SKUTKIEM NA  DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU.

 

W myśl nowej ustawy gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, który będzie odbierał odpady komunalne od właścicieli

nieruchomości z terenu Gminy Mysłakowice i przekazywał je do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych  w Ściegnach-Kostrzycy.

 

Więcej informacji w zakładce "Od 1 lipca 2013 nowy system gospodarowania odpadami".

postheadericon Spotkanie w sprawie systemu odbioru odpadów komunalnych

Urząd Gminy Mysłakowice zaprasza mieszkańców  wsi i gminy Mysłakowice 

w dniu 19. marca br o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kulturyna spotkanie informacyjne  dotyczące zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Spotkanie dotyczyć będzie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która dostosowuje przepisy w  Polsce do przepisów, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Do  30  czerwca 2013 r.  gminy  mają  obowiązek wprowadzić  nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Jego istota polega na przejęciu przez gminę odpowiedzialności za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór odpadów i ich zagospodarowanie.


KAŻDY MIESZKANIEC GMINY, POSIADAJĄCY SAMODZIELNĄ UMOWĘ Z FIRMĄ WYWOZOWĄ, POWINIEN PAMIĘTAĆ O ROZWIĄZANIU

TEJ UMOWY ZE SKUTKIEM NA  DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU.

 

W myśl nowej ustawy gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, który będzie odbierał odpady komunalne od właścicieli

nieruchomości z terenu Gminy Mysłakowice i przekazywał je do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych  w Ściegnach-Kostrzycy.

 

Więcej informacji w zakładce "Od 1 lipca 2013 nowy system gospodarowania odpadami".

postheadericon Piechowicki Ośrodek Kultury zaprasza na Dni Baby Wielkanocnej

Więcej…

postheadericon Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na zadanie publiczne

 Wójt Gminy Mysłakowice, informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych w roku 2013 zdecydowano

o przyznaniu dotacji na realizację następujących zadań z zakresu:

Upowszechnianie sportu w oparciu o gminną infrastrukturę sportową ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży (w tym organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie działalności sekcji sportowych dziecięcych i młodzieżowych, szkolenia sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych  z zakresu wybranych dyscyplin sportowych, utrzymanie i udostępnianie boisk sportowych) następującym organizacjom:

 

1. UKS “Łomnica” w Łomnicy – 4.500 zł.

2. GZ LZS w Mysłakowicach – 124.000 zł.

 

Wszystkie oferty poddano ocenie formalnej zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej i ogłoszeniem o konkursie.

Oferenci, którym przyznano niższą dotację niż wnioskowana w ofercie zobowiązani są do złożenia zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania. W przypadku rezygnacji z przyznanej dotacji oferent powinien złożyć do organu wnioskującego pisemne oświadczenie – podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania.

 

Podpisał:

Z upoważnienia Wójta

Gminy Mysłakowice

Zastępca Wójta

Jerzy Wateha

postheadericon Komunikat do organizacji pozarządowych

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania sportu           w oparciu o gminną infrastrukturę sportową ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych    oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału  w pracach komisji konkursowej.

Planowany termin posiedzenia komisji konkursowej – dnia 05.03.2013r w Urzędzie Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5.

Szczegółowych informacji w w/w temacie udziela pracownik Urzędu,                              

nr telefonu: 75 64 39 974.

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Pałaców i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

 

karkonosze_logotyp_rgb

 

 

 

alt