In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

postheadericon Wandalizm w Gminie Mysłakowice

Co roku wspólnie z mieszkańcami decydujemy o tym, jakie inwestycje przeprowadzić w każdej z miejscowości. Nie tylko z budżetu gminy, ale przede wszystkim ze środków funduszu sołeckiego, wybudowane zostały place zabaw, wiaty przystankowe czy tablice informacyjne. Niestety, w ciągu ostatnich miesięcy odnotowaliśmy zwiększoną ilość aktów wandalizmu.

Nieznani sprawcy zniszczyli urządzenia zabawowe na placu zabaw, urządzenia sprawnościowe siłowni zewnętrznej, ukradli kosz na śmieci i wyrwali szczebelki w ławce, które w ubiegłym roku wybudowane zostały w Kostrzycy.

Nadmiar energii wyładowywany jest także często na znakach drogowych czy wiatach przystankowych, gdzie wybijane są szyby, a obecnie niszczony jest plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Kostrzycy.

Wszystkie prowadzone przez Urząd Gminy inwestycje finansowane są z budżetu gminy. Oznacza to, że przeznaczone są na nie pieniądze naszych mieszkańców. Koszty wszelkich napraw – czy to placów zabaw, wiat przystankowych, ławek w parkach czy koszy na śmieci – pokrywają zatem nasi mieszkańcy. A środki te mogłyby zostać przeznaczone na inne cele, jak np. remonty dróg.

Dlatego jeżeli jesteście Państwo świadkami aktów wandalizmu – niezwłocznie poinformujcie o tym policję (Komisariat Policji w Kowarach – tel.: 75 718 23 24 lub numery alarmowe 112 i 997).

 

postheadericon Strategia Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii „Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich Dolnego Śląska”.

W ramach konsultacji społecznych można zapoznać się z projektem dokumentu, przesłać uwagi lub wyrazić opinię na jego temat, za pomocą załączonego formularza (pobierz formularz - DOC).

Celem Strategii jest diagnoza i określenie specyfiki regionu, potrzeb oraz kierunku rozwoju obszarów wiejskich. Będzie to podstawą do dywersyfikacji programów unijnych i rozdziału środków krajowych pod kątem potrzeb regionu po 2020 roku.

więcej

postheadericon Informacja o wyniku II ustnego przetargu

Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, działki nr 631/7 w Mysłakowicach.

więcej

 

postheadericon Podziękowania w Dniu Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa składam wszystkim Sołtysom z terenu Gminy Mysłakowice wyrazy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. Życzę dużo zdrowia, pozytywnego nastroju, optymizmu, pogody ducha, radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.


                                                      Wójt Gminy Mysłakowice
                                                           /-/ Michał Orman

postheadericon Spotkanie informacyjne dla osób z niepełnosprawnościami

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne, którego celem jest przedstawienie możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich dla osób z niepełnosprawnościami poprzez działania aktywizujące, asystenckie i opiekuńcze. Dodatkowo w ramach spotkania przedstawione zostaną działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizowane przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.
Do udziału zapraszamy:

  • osoby bierne zawodowo, jako potencjalnych kandydatów na opiekunów/asystentów osób z niepełnosprawnościami;
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • opiekunów faktycznych (tj. członków rodzin) osób z niepełnosprawnością/ niesamodzielnych.

Spotkanie odbędzie się 15 marca 2018 r. w Jeleniej Górze w godzinach 10.00-13.00 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (Plac Ratuszowy 32/32a).

więcej

postheadericon Konsultacje społeczne w sprawie okręgów wyborczych

Wójt Gminy Mysłakowice przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mysłakowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Rada Gminy Mysłakowice zobowiązana jest do dokonania podziału Gminy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Mysłakowice w terminie do dnia 1 kwietnia 2018 roku.
Zgodnie z art. 418 par. 1 Kodeksu wyborczego (Dz. U. z 2017r., poz. 15 t.j.), w każdym okręgu wyborczym, w gminie liczącej do 20.000 mieszkańców wybiera się 1 radnego, a liczba radnych w wyborach do Rady Gminy Mysłakowice wynosi 15.
Zaproponowany w projekcie uchwały podział na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, zawiera niewielkie zmiany w stosunku do obecnego podziału. Ingerencja w okręgi wyborcze związana jest ze zmianą nazw ulic, nadaniem nowych nazw ulic i numerów nieruchomości. Wprowadzone zmiany nie wpływają na zmianę granic obowiązujących okręgów wyborczych.
Konsultacje społeczne będą przeprowadzane w formie pisemnej poprzez przyjmowanie propozycji, uwag i opinii. Proszę o przedstawienie propozycji do projektu uchwały w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2018 r. drogą elektroniczną na adres sekretariat@myslakowice.pl lub bezpośrednio na sekretariat Urzędu Gminy.
Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy Mysłakowice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mysłakowice ul. Szkolna 5.

projekt uchwały

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Pałaców i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

 

karkonosze_logotyp_rgb

 

 

 

alt