In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

postheadericon Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie dla lokalnych organizacji

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór ma zaszczyt zaprosić Państwa na:

1. Seminarium inspirujące dla lokalnych środowisk i organizacji (np. wioski tematyczne) dotyczące łączenia aktywności społecznej lokalnych społeczności z aktywnością ekonomiczną poprzez realizację prostych inicjatyw ekonomii społecznej przynoszących korzyści finansowe dla społeczności lokalnych w zakresie turystyki kulturowej opartej na zasobach i tradycji,

Aby uczestniczyć w warsztatach oraz przygotowaniu mini-grantu należy uczestniczyć w SEMINARIUM otwierającym projekt.

2. Warsztaty dotyczące opracowania oferty turystycznej przez społeczności lokalne/organizacje pozarządowe w zakresie turystyki kulturowej opartej na zasobach i tradycji.

Organizowane w ramach operacji pn.: Włączenie społeczne poprzez realizację „Festiwalu Ducha Gór” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018 – 2019 r.

Uczestnicy seminarium będą mieli okazję podnieść poziom swojej wiedzy w obszarze inicjatyw na obszarach wiejskich, ofert turystycznych opartych na zasobach, ekonomii społecznej.

Celem seminarium jest inspiracja do działania lokalnych społeczności.

Celem warsztatów jest wypracowanie 7-miu ofert warsztatów kulturowych lub innej oferty kulturowej, które zostaną sfinansowane w wysokości 1000 zł oraz zostaną włączone do Festiwalu Ducha Gór.

Poszczególne wydarzenia odbędą się w Centrum Aktywności Społecznej POGÓRZE w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13 w terminach i godzinach podanych niżej:

1. Seminarium: w dniu 13 czerwca w godzinach: 13.00 – 19.00
2. Warsztaty I: w dniu 19 czerwca w godzinach: 13.00 – 18.00
3. Warsztaty II: w dniu 21 czerwca w godzinach: 13.00 – 18.00

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności lub przedstawiciela na konferencji u organizatora - LGD Partnerstwo Ducha Gór: telefonicznie 75 644 21 65, mailowo na adres: sekretariat@duchgor.org lub osobiście w siedzibie LGD: Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 25 do dnia 12 czerwca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy.

postheadericon Ogłoszenie o wyłożeniu projektu uchwały reklamowej

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073)oraz Uchwały nr XXXIII/207/16 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie o przygotowaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w dniach od 13.06.2018 r. do 05.07.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt zostanie także opublikowany na stronie internetowej urzędu (adres: www.myslakowice.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej.


Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać pisemnie do Wójta Gminy Mysłakowice, na adres Urzędu Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia19.07.2018 r.

                                                         

                                                    Wójt Gminy Mysłakowice
                                                          Michał Orman

postheadericon Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia inwestycji rozwojowych dla przedsiębiorców w kontekście aktualnych konkursów dla Działania 1.5.A, 1.5.B oraz wsparcie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach w formie instrumentów zwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 27 czerwca 2018 r. w Jeleniej Górze w godzinach 10.00 - 13.00 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (Pl. Ratuszowy 32/32a).

Do udziału zapraszamy: przedsiębiorców z sektora mikro, mały i średni (MŚP) zainteresowanych uzyskaniem wsparcia na rozwój firmy ze środków Unii Europejskiej.
Program spotkania:

  • Innowacyjność produktowa i procesowa w sektorze MŚP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca we Wrocławiu;
  • Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca we Wrocławiu;
  • Wsparcie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach w formie instrumentów zwrotnych – Bank Gospodarstwa Krajowego Biuro Regionalne we Wrocławiu;

więcej

postheadericon Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

 

 

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego dla Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego o na lata 2014-2020, ogłoszenia w dniu 2018-04-13 (nr naboru: RPDS.10.02.03-IZ.00-02-301/18)

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ.

więcej

 

postheadericon Dotacje do zmiany sposobu ogrzewania

Informujemy, że w ramach programu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” do Gminy Mysłakowice wpłynęły 53 wnioski.
Prawie połowa z nich została zakwalifikowana do kontroli, a po pozytywnej weryfikacji, mieszkańcy otrzymają dofinansowanie.
Łączna kwota dofinansowania w pierwszym naborze to ok. 144 000 zł.

Połowa z inwestycji złożonych we wnioskach nie została jeszcze zrealizowana.

Dlatego też przypominamy że głównymi kryteriami weryfikacji wniosków były: inwestycje zrealizowane, uregulowane zobowiązania finansowe wobec Gminy oraz dopełnienie obowiązku podłączenia posiadanej nieruchomości do sieci kanalizacji ściekowej.


Kolejny nabór przewidywany jest w III kwartale 2018 roku na inwestycje zrealizowane od maja 2018 roku.
Realizacja programu będzie kontynuowana w latach następnych zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców naszej gminy.

postheadericon Bezpłatne szkolenie z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu zmian w zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO skierowane do przedstawicieli NGO oraz mikro i małych przedsiębiorców,  które odbędzie się w dniu 01.06.2018 r w godzinach 10.00 – 14.00 w Centrum Aktywności Społecznej Pogórze w Podgórzynie. Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo: www

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Pałaców i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

 

karkonosze_logotyp_rgb

 

 

 

alt