In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

postheadericon Wnioskuj o dofinansowanie i działaj!

Wnioskuj o dofinansowanie i działaj!

informator

postheadericon Przebudowa Przedszkola w Mysłakowicach

 

 

 


Gmina Mysłakowice realizuje projekt nr RPDS.07.01.03-02-0003/16 pn. „Przebudowa z rozbudową Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałania 7.1.3 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AJ.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej przy wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mysłakowice.

Przedmiotem projektu jest przebudowa z rozbudową Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach, zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 20 w Mysłakowicach. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: opracowanie dokumentacji technicznej – aktualizację kosztorysów inwestorskich, opracowanie Studium wykonalności, realizację robót budowlano-instalacyjnych, świadczenie usług nadzoru inwestorskiego oraz doposażenie sal przedszkolnych i placu zabaw, a także promocję projektu.

Podstawową grupą docelową są dzieci uczęszczające do przedszkola objętego projektem.

Beneficjent: Gmina Mysłakowice

postheadericon Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Wójt Gminy Mysłakowice informuje o wywieszeniu w dniu 15 maja 2017 roku na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, stronie internetowej gminy Mysłakowice (www.mysłakowice.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.myslakowice.bip.net.pl) oraz w Monitorze Urzędowym (www.monitorurzedowy.pl) wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

więcej

postheadericon Profilaktyka chorób układu krążenia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach zaprasza Pacjentów urodzonych w latach: 1962, 1967, 1972, 1977, 1982 na nieodpłatne badania  związane z realizacją programu profilaktyki chorób układu krążenia.

Więcej…

postheadericon Informacja o zmianie nazwy ul. Karola Świerczewskiego w Łomnicy

W związku z wejściem w życie z dniem 2 września 2016 roku ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744), uchwałą nr XXXVII/242/17 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 marca 2017 roku zmieniono dotychczasową nazwę ulicy Karola Świerczewskiego położonej w Łomnicy na ulicę Karkonoską. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego tj. dnia 28 kwietnia 2017 roku.
Ustawa „dekomunizacyjna” zakłada, że w przypadku zmiany nazwy ulicy obywatele nie będą musieli wymieniać dokumentów. Mimo zmiany adresu, będą one mogły być używane, dopóki nie upłynie ich termin ważności. To powinno ograniczyć ewentualne komplikacje dla mieszkańców.
Ustawodawca zdecydował też, że pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących zmiany nazwy, dokonanej na mocy ustawy, w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych będą wolne od opłat. Nie oznacza to jednak, że zmiana nazwy ulicy obędzie się bez kosztów. Obywatele będą musieli zapłacić za nowe tabliczki oznaczające posesje, jednak znacznie większe koszty poniosą firmy, które będą zmuszone do wymiany szyldów, pieczątek, wizytówek, papieru firmowego. Będą musiały zmienić treść ogłoszeń i reklam, a swoich kontrahentów poinformować o zmianie adresu korespondencyjnego. Samorząd natomiast będzie musiał zapewnić wymianę tablic z nazwą ulicy.

Więcej…

postheadericon IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Mysłakowice działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r.poz. 1490) ogłasza: IV USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ N/W NIERUCHOMOŚCI:
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Mysłakowicach przy ulicy Jeleniogórskiej oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 269/2, obręb 0009 Mysłakowice, o powierzchni 0,1936 ha.
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Mysłakowicach przy ulicy Jeleniogórskiej oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 269/8, obręb 0009 Mysłakowice, o powierzchni 0,1446 ha.

więcej

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Pałaców i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

 

karkonosze_logotyp_rgb

 

 

 

alt