In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

postheadericon Konkurs plastyczny i graficzny.

Gminny Ośrodek Kutury wraz ze świetlicą wiejską zaprasza dzieci młodzież oraz osoby dorosłe na konkurs plastyczno-graficzny pod hasłem „Zimowy pejzaż gminy Mysłakowice”.

Regulamin Konkursu Plastycznego i Graficznego

„Zimowy pejzaż gminy Mysłakowice”

 

Organizator Konkursu.

1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach oraz Świetlica w Mysłakowicach

2. Adres Organizatora:

Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach

ul. Daszyńskiego 29

58-533 Mysłakowice

www.gok.myslakowice.pl

 

Założenia organizacyjne.

1. Celem Konkursu jest:

Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne i komputerowe,

Kształtowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku gminy,

Wykorzystanie umiejętności pracy z programami komputerowymi.

2. Konkurs trwa od 20 lutego do 20 kwietnia 2012r.

3. Osoby które przystąpią do konkursu zobowiązane są do dostarczenia prac do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach osobiście, za pośrednictwem poczty, lub mailowo. Koperty powinny być opatrzone dopiskiem

Konkurs Plastyczny „Zimowy pejzaż gminy Mysłakowice”.

4. Konkurs skierowany jest do dzieci młodzieży i dorosłych z podziałem na grupy wiekowe:

- I grupa 4-6 lat,

- II grupa 7-9 lat,

- III grupa 10-12 lat,

- IV grupa 13-16 lat,

- V grupa dorosła.

5. Udział w Konkursie mogą wziąć dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe zamieszkałe na terenie Powiatu Jeleniogórskiego.

7. Dostarczenie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

Ocena prac konkursowych.

1. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę do Konkursu w dowolnej formie artystycznej.

2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi nie biorącymi udziału w innych konkursach, wykonane indywidualnie dowolna techniką, spełniające założenia konkursowe.

3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika komputerowa, itp.) na papierze na formacie A4, A3 lub w formie elektronicznej.

4. Prace należy dostarczyć w oryginale.

5. Komisja Konkursowa będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami:

- zgodność z tematyką,

- pomysłowość,

- oryginalność,

- estetyka.

6. Praca powinna zawierać: imię i nazwisko osoby, rok urodzenia, adres. Prace można dostarczać do siedziby GOK-u osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach

ul. Daszyńskiego 29

58-533 Mysłakowice

Prace graficzne wykonane komputerowo można przesłać drogą elektroniczną na adres: gokmysl@poczta.onet.pl  lub gok@myslakowice.pl wielkości pliku nie może przekraczać 3 MB w formie PDF, JPG.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu.

8. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa.

9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przy zachowaniu anonimowości prac. Każdej pracy zostanie nadany numer, a po ostatecznej decyzji komisji Konkursowej zostaną ujawnione nazwiska autorów prac.

10. Z przeprowadzonego rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez członków Komisji konkursowej i opublikowany na stronie internetowej organizatora.

11. Wszystkie prace zostaną opublikowane na stronie www.gok.myslakowice.pl oraz www.myslakowice.pl

12. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Nagrody.

1. Organizacja Konkursu oraz nagrody są finansowane ze środków GOK Mysłakowice

2. Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami, książkami, albumami oraz gadżetami promocyjnymi.

3. W każdej grupie wiekowej zostaną wytypowani zwycięzcy od I do III m-c.

4. Organizator planuje ze wszystkich zgłoszonych prac zorganizować wystawę konkursową na której oficjalnie zostaną wręczone nagrody zwycięzcom. Termin spotkania zostanie publikowany na stronie internetowej Organizatora.

Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia dostarczonych prac.

2. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów.

4. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału

w Konkursie.

5. We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Komisji Konkursowej.

6. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.

7. Regulamin Konkursu zamieszczony zostanie na stronie internetowej: www.gok.myslakowice.pl

Regulamin w wersji elektronicznej PDF

Wakacyjna wycieczka z GOK-im do ZOO

Wpisany przez Grzegorz Truchanowicz w środa, 11 lipca 2018 08:40

Zapraszamy serdecznie do udziału w wakcyjnej wycieczce do ZOO w Dvur Kralowe w Czechach. Szczegóły na zamieszczonym plakacie.

{gallery width=300 height=450}2018-07-11/1.jpg{/gallery}

 

Czytaj

Kontynuujemy projekt "Biblioteka więcej niż książka"

Wpisany przez Grzegorz Truchanowicz w poniedziałek, 18 czerwca 2018 11:52

Miło nam poinformować, że i w tym roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego spojrzało przychylnym okiem na projekt GMINNEGO OŚRODKA KULTURY pn. „BIBLIOTEKA WIĘCEJ NIŻ KSIĄŻKA 2018”i przyznało nam dofinansowanie na zadania realizowane w ramach popularyzacji czytelnictwa w naszej gminie. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli rozwinąć sieć naszych MINIBIBLIOTEK o kolejne „budki”, które działają na zasadzie „WEŹ KSIĄŻKĘ – ZOSTAW KSIĄŻKĘ” . Do końca roku powstaną 4 MINIBIBLIOTEKI, które zostaną ulokowane w różnych miejscach na terenie gminy. Przy tej okazji prosimy Państwa o wytypowanie takich miejsc, swoje propozycje prosimy wpisywać w komentarzach pod postem lub przesyłać mailem na adres: projekty.gok@poczta.onet.pl do 16.07.2018r. Wśród uczestników ankiety rozlosujemy atrakcyjne nagrody.
Ponadto w projekcie uwzględniono wykonanie dla naszych czytelników wrzutni na książki, dzięki której będziecie Państwo mogli zwrócić książki w dowolnym dla siebie czasie.
Projekt „BIBLIOTEKA WIĘCEJ NIŻ KSIĄŻKA” przewiduje również spotkania dla dzieci i młodzieży z interesującymi osobami ze świata literatury i teatru. Więcej informacji niebawem …

{gallery width=200 height=100}2018-06-18/1.jpg{/gallery}

Czytaj

Dni Promocji Kultury Gminy Mysłakowice

Wpisany przez Grzegorz Truchanowicz w piątek, 08 czerwca 2018 09:52

Zapraszamy serdecznie !!!

{gallery width=300 height=450}2018-06-08/1.jpg{/gallery}

Czytaj

Dzień Dziecka w świetlicy w Łomnicy

Wpisany przez Grzegorz Truchanowicz w wtorek, 29 maja 2018 12:52

Zapraszamy wszystkie dzieci do świetlicy w Łomnicy 1 czerwca o godzinie 14:00.

{gallery width=250 height=250}2018-05-29b/1.jpg{/gallery}

Czytaj

Uroczyste otwarcie świetlicy w Wojanowie.

Wpisany przez Grzegorz Truchanowicz w wtorek, 29 maja 2018 12:39

Serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody Dnia Dziecka oraz otwarcie świetlicy w Wojanowie 30.05.2018 godzina 16:00.

{gallery width=200 height=260}2018-05-29a/1.jpg{/gallery}

Czytaj

Kolejność występów

Wpisany przez Grzegorz Truchanowicz w poniedziałek, 28 maja 2018 11:28

Kolejność występów podczas X Festiwalu Zespołów Ludowych i Folklorystycznych

{gallery width=300 height=450}2018-05-28/1.jpg{/gallery}

Czytaj

X Jubileuszowy Festiwal Zespołów Ludowych w Bukowcu

Wpisany przez Grzegorz Truchanowicz w piątek, 25 maja 2018 06:26

Zapraszamy 2 czerwca do Stodoły Artystycznej w Bukowcu na X Jubileuszowy Festiwal Zespołów Ludowych i Folklorystycznych.

{gallery width=300 height=450}2018-06-02/1.jpg{/gallery}

 

 

Czytaj

Poznaj florę i faunę Kotliny Jeleniogórskiej

Wpisany przez Grzegorz Truchanowicz w poniedziałek, 21 maja 2018 06:11

Poznaj florę i faunę Kotliny Jeleniogórskiej
Zapraszamy do zwiedzania multimedialnego muzeum pn. Tajemniczy Las w Starym Browarze na terenie folwarku w Bukowcu. Ekspozycja ma charakter edukacyjny, poznawczy, gdzie wykorzystano nowoczesne techniki multimedialne, wizualne i manualne. Wystawa podzielona jest na 7 stref. Zwiedzający poprzez zabawę i doświadczenie mogą poznać florę i faunę rejonu Kotliny Jeleniogórskiej. Wirtualnym przewodnikiem po ekspozycji jest myśliwy Hubert. Zwiedzający mogą podejrzeć m.in. dzikie zwierzęta w ich naturalnym środowisku, rozpoznać drzewo po korze czy liściach, obejrzeć przyrodniczy film w leśnym kinie czy naśladować odgłosy zwierząt. Dodatkową atrakcją są bogate zbiory kolekcjonerskie związane z myślistwem.

{gallery width=450height=180}2018-05-21/1.jpg{/gallery}

 

Wystawa dostępna jest dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00-18.00.

Więcej szczegółów na stronie www.dolinapalacow.pl
Rezerwacje:
tel. +48 603 619 139 / +48 669 341 911

Czytaj

Wystawa fotograficzna "TRYPTYK"

Wpisany przez Grzegorz Truchanowicz w poniedziałek, 07 maja 2018 10:54

Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach oraz Jeleniogórska Strefa Fotografii zapraszają na wernisaż pod hasłem "TRYPTYK".

Pierwszy przystanek Strefy – galerii w drodze - 11 maja o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach. Zatrzymujemy się, aby pokazać nasz „Tryptyk”, wystawę twórczego potencjału Stowarzyszenia Jeleniogórska Strefa Fotografii.
Przedstawiamy się trzema fotografiami, wybranymi przez samych autorów, które stanowią spójne narracje. Zaproponowany materiał zawiera ciekawy, urozmaicony przegląd postaw i stylistyk gdzie jakość wykonania, szacunek dla medium i świadomość obrazu są widoczne na pierwszy rzut oka. Zobaczymy tu niemal wszystkie gatunki fotografii od martwych natur, wysmakowanych kompozycji przestrzennych przez efekty rozmaitych zabiegów formalnych, inscenizacji, po dokumenty ginącego świata, portrety ludzi, fascynacje obrazowaniem natury w różnorodnych jej przejawach. Mamy 27 krótkich opowieści, które złożone w całość tworzą wielką opowieść o wolności wyboru, urodzie świata, bogactwie możliwości kreacyjnych fotografii, a także o nas samych, naszych zainteresowaniach, pasjach i kondycji twórczej.
Zobaczcie sami. Zapraszamy do Mysłakowic.
Następne przystanki Strefy niebawem.

{gallery width=350 height=200}2018-05-11/1.jpg{/gallery}

Czytaj

Majowe spotkanie z piosenką

Wpisany przez Grzegorz Truchanowicz w poniedziałek, 07 maja 2018 10:49

Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach zaprasza na "Majowe spotkanie z piosenką". Wystąpi duet "Henia i Iza" godz 16.00 sala widowiskowa 19.05.2018 wstęp wolny. Zapraszamy !!!

{gallery width=200 height=300}2018-05-19/1.jpg{/gallery}

Czytaj

   

Gminny Ośrodek Kultury
w Mysłakowicach
 

ul. Daszyńskiego 29 
58-533 Mysłakowice 
NIP 611-21-42-990 
REGON 231085316


 
Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach został założony w 1968 roku, jako jednostką samorządowa, prowadzi zgodnie ze statutem ożywioną działalność rekreacyjną, kulturalną i sportową.  Na podstawie uchwały rady Gminy Mysłakowice z dnia 09 grudnia 2000 nr 232/XXVII/2000 dokonano likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Wypoczynku a na miejsce powyższego zgodnie z Uchwalą rady Gminy Mysłakowice utworzono instytucje kultury pod nazwa Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach nr 258/XXX/2001. Instytucja kultury ma na celu prowadzenie ożywionej działalności kulturalno rekreacyjnej na terenie gminy Mysłakowice zgodnie ze statutem.  Zgodnie z przepisami instytucjach kultury placówka została wpisana do gminnego rejestru ośrodków kultury pod nr 1. 
Aby ośrodek mógł funkcjonować zgodnie z prawem i ustawy o instytucjach kultury zosta zgłoszony do Urzędu Skarbowego gdzie nadano mu numer NIP 611-21-42-990 oraz do Głównego Urzędu Statystycznego gdzie został zarejestrowany pod numerem REGON 231085316 Gminne Samorządowe Jednostki Organizacyjne, Własność samorządowa. Działania Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach opierają się przede wszystkim na organizowaniu różnego rodzaju imprez mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych a także promowaniu gminy. 

strona

 

Dyrektor: Grzegorz Truchanowicz
tel. 75 7131 298
tel. 75 64 39 964
email: gokmysl@poczta.onet.pl

 

karkonosze logotyp rgb

 

 

 

 

 

cz1 

Użytkowników : 32
Artykułów : 2226
Odsłon : 3182953
Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 
Ocena strony Mysłakowic i GOKu