In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

postheadericon Nabór do Gminnej Rady Seniorów II kadencji

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/240/17 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Mysłakowicach oraz nadania jej Statutu Wójt Gminy Mysłakowice ogłasza nabór kandydatów na jej członków.

Celem Gminnej Rady Seniorów, jako organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie wszystkich sołectw Gminy Mysłakowice. Rada powoływana jest na okres 4 letniej kadencji, w skład której wchodzi 7 członków, w tym: 3 przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych, 2 przedstawicieli wskazanych przez Radę Gminy Mysłakowice oraz 2 osoby wskazane przez Wójta Gminy Mysłakowice. Wszystkie osoby wchodzące w skład Gminnej Rady Seniorów w Mysłakowicach powinny mieć ukończone 60 lat.

 

JAK TO ZROBIĆ?
Kandydatów do Rady można zgłaszać w terminie od 05 grudnia 2018 r. do 19 grudnia 2018 r. Podstawą kandydowania przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych jest złożenie w wyżej wymienionym terminie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mysłakowice w zakładce Gminna Rada Seniorów (nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów/nabór 2018-2022). Formularz dostępny jest również w siedzibie tut. Urzędu.
Formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą ze statutu lub innego aktu wewnętrznego regulującego zasady funkcjonowania danego podmiotu.

Formularze zgłoszeniowe należy wysłać na adres: Urząd Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58- 533 Mysłakowice lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta tut. Urzędu - parter pokój nr 1.

Zgłoszenia podlegają weryfikacji formalnej przez Wójta Gminy Mysłakowice polegającej na sprawdzeniu kompletności i poprawności formularzy zgłoszeniowych.
Zgłoszenia złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
W przypadku, gdy zgłoszenie zawiera braki formalne Wójt Gminy Mysłakowice wzywa do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia stosownego wezwania. W przypadku nieusunięcia braków w terminie, zgłoszenie nie zostanie uwzględnione.
Informacji udziela Sekretarz Gminy Mysłakowice, tel. 7564-39-960, e-mail: sekretarz@myslakowice.pl

                                                                      Serdecznie zapraszam
                                                                     Wójt Gminy Mysłakowice
                                                                           /-/ Michał Orman

 

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Pałaców i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

 

karkonosze_logotyp_rgb

 

 

 

alt