In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

 

 

 

smieci1c

kalendariumi

360-myslakowice-banner
ig

 


Zapraszamy na oficjalną stronę Doliny Pałaców i Ogrodów - www.dolinapalacow.pl

postheadericon Aktualności lista

Stypendia szkolne na rok szkolny 2018/2019

Wpisany przez Daria w piątek, 17 sierpnia 2018 07:13

Wójt Gminy Mysłakowice informuje, że wnioski w sprawie przyznania materialnej pomocy socjalnej uczniom w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy składać w: Urzędzie Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5 w terminie do dnia 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2018 r.

Uczeń, który ukończył 18 lat staje się Wnioskodawcą i sam składa wniosek.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1769 ze zm.), tj. 514,-zł netto do dnia 30 września 2018 r. , a od dnia 01 października 2018 r. 528,-zł.

ogłoszenie o stypendiach

wniosek - stypendium szkolne

obowiązek informacyjny

 

Czytaj

Promesa dla Gminy Mysłakowice

Wpisany przez Daria w czwartek, 16 sierpnia 2018 12:02

W czwartek 16 sierpnia 2018 r., Wójt Gminy Mysłakowice otrzymał z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Promesę Samorządu Województwa Dolnośląskiego dla Gminy Mysłakowice w wysokości 25 000 złotych.

Promesa dotyczy zadania pn. ”Zagospodarowanie i urządzenie skweru przy pętli autobusowej na ul. Daszyńskiego w Mysłakowicach”.

Zadanie realizowane będzie przy wsparciu finansowym w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku.

Zagospodarowanie będzie obejmowało budowę miejsc postojowych, w tym jednego miejsca przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych, ułożenie twardej nawierzchni, oraz zagospodarowanie pasa terenu przylegającego do chodnika prowadzącego do przystanku autobusowego, a także montażu nowych elementów małej architektury.

{gallery count=5 width=85 height=85 counter=0 links=0 alignment=left navigation=hide orientation=horizontal}2018-08-16a{/gallery}

Czytaj

Ogłoszenie w sprawie racjonalnego poboru wody

Wpisany przez Adam Szumowski w wtorek, 14 sierpnia 2018 09:27

W związku z panującą suszą i utrzymującymi się wysokimi temperaturami zwiększyło się zapotrzebowanie na wodę z sieci wodociągowej. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji zwraca się z prośbą o racjonalne korzystanie z wody w mieszkaniach oraz gospodarstwach domowych.
Woda powinna być wykorzystywana do celów bytowych. Podlewanie ogródków, mycie samochodów czy napełnianie basenów powoduję zmniejszenie zasobów wody na zbiornikach.

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji podejmuje działania mające na celu utrzymanie stałej dostawy wody pod odpowiednim ciśnieniem.
Jednak z uwagi na zwiększony pobór wody mogą okresowo występować spadki ciśnienia w sieci.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.
Zarząd Spółki KSWiK

Czytaj

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wpisany przez Adam Szumowski w czwartek, 09 sierpnia 2018 13:22

Wójt Gminy Mysłakowice informuje, że od dnia 8 sierpnia 2018 roku inspektor terenowy z firmy EPH Sp. z o. o. z siedzibą w Lubawce przy ul. Krótkiej 6b/13 przeprowadza na terenie gminy Mysłakowice inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie wyroby zawierające azbest, znajdujące się na budynkach mieszkalnych, gospodarczych i tp. oraz składowane na gruncie.
W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy inspektorowi terenowemu wykonującemu w/w inwentaryzację i poinformowanie go o wyrobach azbestowych, znajdujących się na posesjach.
Mieszkańcy posiadający na swoim terenie składowane wyroby azbestowe proszeni są o zgłoszenie tego faktu (wraz z podaniem ilości i miejsca) pod nr tel. 75 64 39 985 lub na adres mailowy: techniczny@myslakowice.pl Informacje te można także zgłosić inspektorowi wykonującemu inwentaryzację w terenie.
Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji, Gmina będzie miała możliwość pozyskiwania dalszych dotacji na usuwanie i utylizację wyrobów azbestowych u mieszkańców, którzy zadeklarują taką potrzebę. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Urzędu Gminy Mysłakowice.
UWAGA!
Inspektor terenowy posiada stosowne upoważnienie Wójta Gminy Mysłakowice nr 0052.81.2018 sporządzone w dniu 08.08.2018 r.

Czytaj

Termomodernizacja Szkoły w Łomnicy

Wpisany przez Adam Szumowski w czwartek, 09 sierpnia 2018 13:07

Gmina Mysłakowice realizuje projekt nr RPDS.03.03.03-02-0006/16 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.
Głównym celem projektu jest zwiększenie zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Łomnica. W wyniku realizacji projektu nastąpi termomodernizacja obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej na potrzeby uczniów szkoły z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy.

Podstawową grupą docelową są są uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły objętej projektem

Beneficjent: Gmina Mysłakowice

Czytaj

Sprzedaż nieruchomości

Wpisany przez Adam Szumowski w czwartek, 09 sierpnia 2018 13:05

Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości działki nr 1333/1 w Mysłakowicach - pobierz

Czytaj

Informacja

Wpisany przez Adam Szumowski w wtorek, 07 sierpnia 2018 10:57

Szanowni Państwo

Z uwagi na utrzymujące się upały w dniu 8 sierpnia 2018 r. (środa) Urząd Gminy Mysłakowice będzie czynny od godziny 7:00 do godziny  15:00

Czytaj

Informator SPZOZ

Wpisany przez Adam Szumowski w czwartek, 02 sierpnia 2018 10:18

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach przekazuje w Państwa ręce informacje o naszej placówce i świadczonych usługach.
Zapraszamy do przeczytania - pobierz
Dyrektor SP ZOZ Mysłakowice Elżbieta Zakrzewska

Czytaj

Informacja

Wpisany przez Adam Szumowski w wtorek, 31 lipca 2018 07:55

Z uwagi na utrzymujące się upały  Urząd Gminy Mysłakowice w dniu 01-08-2018 (środa) czynny będzie do godziny 15:00

Czytaj

Nowe miejsca rekreacji w Gminie Mysłakowice

Wpisany przez Daria w piątek, 27 lipca 2018 11:26

O cztery siłownie zewnętrzne oraz dwa place zabaw dla dzieci wzbogaci się w 2018 roku baza urządzeń rekreacyjnych, z których mogą korzystać mieszkańcy gminy Mysłakowice.

Obecnie powstały już 2 siłownie tj. w Mysłakowicach przy boisku sportowym (ul. Śląska) oraz w Łomnicy przy boisku sportowym (ul. Kolejowa), a w Karpnikach (ul. Rudawska) zmierza ku końcowi proces inwestycyjny. Dodatkowo w Karpnikach powstaje nowy plac zabaw, finansowany ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Karpniki.

Siłownie zostały zamontowane ze środków budżetu Gminy. Pierwotnie środki te miały być przeznaczone na realizację rządowego program Otwartych Stref Aktywności.


Siłownie to alternatywna forma rekreacji ruchowej, przyczyniająca się do propagowania zdrowego trybu życia, a lokalizacja inwestycji na zewnątrz na świeżym powietrzu ma wpływ na integrowanie się społeczności lokalnej.
W ramach wolnego czasu zapraszamy do korzystania z obiektów!

{gallery count=5 width=85 height=85 counter=0 links=0 alignment=left navigation=hide orientation=horizontal}2018-07-27{/gallery}

Czytaj

postheadericon Razem znaczy lepiej

Projekt „Razem znaczy lepiej – transgraniczna współpraca Gminy Mysłakowice i Miasta Semily” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

alt

 

spacer

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Pałaców i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

 

karkonosze_logotyp_rgb

 

 

 

alt