In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

 

 

 

smieci1c

kalendariumi
ig


Zapraszamy na oficjalną stronę Doliny Pałaców i Ogrodów - www.dolinapalacow.pl

postheadericon Aktualności lista

Konsultacje społeczne dokumentu „Strategia Sudety 2030”

Wpisany przez Adam Szumowski w poniedziałek, 18 czerwca 2018 15:43

Wójt Gminy Mysłakowice zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno–gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”.Więcej

Czytaj

Wsparcie z Funduszy Europejskich

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 18 czerwca 2018 08:02

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze organizuje spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie z Funduszy Europejskich na rozwój działalności - dotacje i instrumenty zwrotne na finansowanie inwestycji”.

Do udziału zapraszamy przedsiębiorców (mikro, mały i średni) zainteresowanych uzyskaniem wsparcia na rozwój firmy ze środków Unii Europejskiej.

Na spotkaniu informacyjnym zostaną przedstawione możliwości wsparcia inwestycji rozwojowych i poprawy efektywności energetycznej obiektów dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 27 czerwca 2018 r. w Jeleniej Górze w godzinach 10.00 - 13.00 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (Pl. Ratuszowy 32/32a).

więcej

Czytaj

Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Duch Gór

Wpisany przez Daria w czwartek, 14 czerwca 2018 12:14

Serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatne Warsztaty dotyczące opracowania oferty turystycznej przez społeczności lokalne/organizacje pozarządowe w zakresie turystyki kulturowej opartej na zasobach i tradycji.
19. czerwca (wtorek) 2018 r., CAS Pogórze, ul. Żołnierska 13, godz. 13.00-18.00
Odpowiadając na tendencje obowiązujące aktualnie w turystyce organizujemy dla Państwa warsztaty, podczas których zajmiemy się wraz z Państwem w sposób praktyczny budowaniem nowego produktu turystycznego lub poszerzaniem już istniejącej oferty w oparciu o lokalne zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze.
Efektem WARSZTATÓW będzie zaplanowanie i zrealizowanie 7-miu inicjatyw, które zostaną włączone w ofertę FESTIWALU DUCHA GÓR 2018 r. – na te inicjatywy przewidziano dofinansowanie w wysokości 1 000 zł każdy.

{gallery width=300 height=450}2018-06-14/1.jpg{/gallery}

 

Czytaj

Informacja o wyniku III ustnego przetargu nieograniczonego

Wpisany przez Daria w czwartek, 14 czerwca 2018 11:47

Informacja o wyniku III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. C. Godebskiego 4, na dz. nr 1048/2 w Mysłakowicach.

więcej

Czytaj

Zaproszenie na festyn zdrowotny

Wpisany przez Adam Szumowski w środa, 13 czerwca 2018 14:41

festyn-zdrowotny-plakat-2018-b

Czytaj

VIII Festyn Rodzinny za nami

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 11 czerwca 2018 10:40

Kolejny, już ósmy Festyn Rodzinny w Mysłakowicach, organizowany przez Radę Rodziców, Szkołę Podstawową w Mysłakowicach za nami. Impreza dostarczyła wielu emocji, radości, ale przede wszystkim uśmiechu na twarzach najmłodszych uczestników wydarzenia. 

Festyn Rodzinny rozpoczął Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach Andrzej Dąbek przekazując głos organizatorom i zaproszonym gościom. Wójt Gminy Mysłakowice Michał Orman oraz Przewodniczący Rady Rodziców Grzegorz Kuczaj przywitali wszystkich uczestników, podziękowali sponsorom i życzyli udanej zabawy dzieciom i młodzieży.

Dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej wraz z rodzicami na bieżni sportowej rozegrali różne konkurencje sportowe. Na boisku trawiastym odbył się turniej piłki nożnej,natomiast na boisku piłkarskim ze sztuczną nawierzchnią miał miejsce turniej unihokeja.

Obok konkurencji sportowych, sprawnościowych, rysunkowych i kulinarnych, do dyspozycji najmłodszych były trampoliny oraz dmuchane atrakcje. Imprezę zakończyła kąpiel w pianie dostarczona przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnicy.

Organizatorzy dziękują za pomoc i wsparcie sponsorom.

{gallery count=5 width=85 height=85 counter=0 links=0 alignment=left navigation=hide orientation=horizontal}2018-06-11{/gallery}

Czytaj

Oferta w trybie 19a

Wpisany przez Daria w piątek, 08 czerwca 2018 09:25

Wójt Gminy Mysłakowice informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Poprawa bazy sportowej poprzez remont ogrodzenia na stadionie w Łomnicy”.

W dniu 07.06.2018 r. do Urzędu Gminy Mysłakowice wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy ŁOMNICA w Łomnicy na realizację zadania w sferze wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej pt. „Poprawa bazy sportowej poprzez remont ogrodzenia na stadionie w Łomnicy”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mysłakowice w zakładce Pożytek Publiczny, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi można zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres: ri@myslakowice.pl  lub listownie na adres: Urząd Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice
na formularzu dostępnym w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach do dnia 18.06.2018 r.

Ogłoszenie

Oferta

Formularz

Czytaj

Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie dla lokalnych organizacji

Wpisany przez Daria w środa, 06 czerwca 2018 11:20

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór ma zaszczyt zaprosić Państwa na:

1. Seminarium inspirujące dla lokalnych środowisk i organizacji (np. wioski tematyczne) dotyczące łączenia aktywności społecznej lokalnych społeczności z aktywnością ekonomiczną poprzez realizację prostych inicjatyw ekonomii społecznej przynoszących korzyści finansowe dla społeczności lokalnych w zakresie turystyki kulturowej opartej na zasobach i tradycji,

Aby uczestniczyć w warsztatach oraz przygotowaniu mini-grantu należy uczestniczyć w SEMINARIUM otwierającym projekt.

2. Warsztaty dotyczące opracowania oferty turystycznej przez społeczności lokalne/organizacje pozarządowe w zakresie turystyki kulturowej opartej na zasobach i tradycji.

Organizowane w ramach operacji pn.: Włączenie społeczne poprzez realizację „Festiwalu Ducha Gór” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018 – 2019 r.

Uczestnicy seminarium będą mieli okazję podnieść poziom swojej wiedzy w obszarze inicjatyw na obszarach wiejskich, ofert turystycznych opartych na zasobach, ekonomii społecznej.

Celem seminarium jest inspiracja do działania lokalnych społeczności.

Celem warsztatów jest wypracowanie 7-miu ofert warsztatów kulturowych lub innej oferty kulturowej, które zostaną sfinansowane w wysokości 1000 zł oraz zostaną włączone do Festiwalu Ducha Gór.

Poszczególne wydarzenia odbędą się w Centrum Aktywności Społecznej POGÓRZE w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13 w terminach i godzinach podanych niżej:

1. Seminarium: w dniu 13 czerwca w godzinach: 13.00 – 19.00
2. Warsztaty I: w dniu 19 czerwca w godzinach: 13.00 – 18.00
3. Warsztaty II: w dniu 21 czerwca w godzinach: 13.00 – 18.00

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności lub przedstawiciela na konferencji u organizatora - LGD Partnerstwo Ducha Gór: telefonicznie 75 644 21 65, mailowo na adres: sekretariat@duchgor.org lub osobiście w siedzibie LGD: Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 25 do dnia 12 czerwca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy.

Czytaj

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu uchwały reklamowej

Wpisany przez Daria w wtorek, 05 czerwca 2018 12:45

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073)oraz Uchwały nr XXXIII/207/16 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie o przygotowaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w dniach od 13.06.2018 r. do 05.07.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt zostanie także opublikowany na stronie internetowej urzędu (adres: www.myslakowice.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej.


Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać pisemnie do Wójta Gminy Mysłakowice, na adres Urzędu Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia19.07.2018 r.

                                                         

                                                    Wójt Gminy Mysłakowice
                                                          Michał Orman

Czytaj

Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze

Wpisany przez Daria w wtorek, 05 czerwca 2018 05:46

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia inwestycji rozwojowych dla przedsiębiorców w kontekście aktualnych konkursów dla Działania 1.5.A, 1.5.B oraz wsparcie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach w formie instrumentów zwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 27 czerwca 2018 r. w Jeleniej Górze w godzinach 10.00 - 13.00 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (Pl. Ratuszowy 32/32a).

Do udziału zapraszamy: przedsiębiorców z sektora mikro, mały i średni (MŚP) zainteresowanych uzyskaniem wsparcia na rozwój firmy ze środków Unii Europejskiej.
Program spotkania:

  • Innowacyjność produktowa i procesowa w sektorze MŚP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca we Wrocławiu;
  • Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca we Wrocławiu;
  • Wsparcie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach w formie instrumentów zwrotnych – Bank Gospodarstwa Krajowego Biuro Regionalne we Wrocławiu;

więcej

Czytaj

postheadericon Razem znaczy lepiej

Projekt „Razem znaczy lepiej – transgraniczna współpraca Gminy Mysłakowice i Miasta Semily” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

alt

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Pałaców i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

 

karkonosze_logotyp_rgb

 

 

 

alt