In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

 

 

 

smieci1c

kalendariumi
ig


Zapraszamy na oficjalną stronę Doliny Pałaców i Ogrodów - www.dolinapalacow.pl

postheadericon Aktualności lista

Noworoczny Koncert chóru kameralnego

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 22 stycznia 2018 09:40

Związek Gmin Karkonoskich, Gmina Mysłakowice oraz Towarzystwo Karkonoskie zapraszają na Koncert Noworoczny chóru kameralnego COLLEGIUM MUSICUM z Jeleniej Góry pod dyrekcją Franciszka Koscha, przy akompaniamencie Róży Wysockiej.

W programie polskie i europejskie pieśni okresu świątecznego, kolędy i pastorałki.

Wieczór 27 stycznia 2018 r. od godz. 16, w Pałacu w Bukowcu (przy ul. Robotniczej 6), poprowadzi Elżbieta Astramowicz-Cyna.

Wstęp wolny!

Strona wydarzenia: strona
Wydarzenie na Facebooku: Facebook

 

{gallery width=280 height=280}2018-01-22/1.jpg{/gallery}

 

Czytaj

Ogłoszenie SPZOZ

Wpisany przez Adam Szumowski w czwartek, 11 stycznia 2018 13:49

Dyrektor SP ZOZ Mysłakowice zatrudni od 15 lutego 2018 r osobę do świadczenia usług medycznych z zakresu rehabilitacji medycznej do pracy na stanowisku rehabilitanta w poradni rehabilitacji ambulatoryjnej.

Czytaj

Uwaga Przedsiębiorcy

Wpisany przez Daria w czwartek, 11 stycznia 2018 08:57

Informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016r., poz.487 ze zm.), każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych ma ustawowy obowiązek do:

  • złożenia do 31 stycznia każdego roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim – art.111 ust.4,
  • wniesienie opłaty na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku - art.111 ust.7.

czytaj więcej

Czytaj

Bezpłatne badania mammograficzne

Wpisany przez Daria w wtorek, 09 stycznia 2018 13:10

Informujemy, iż w I kwartale 2018 r. w Powiecie Jeleniogórskim przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat.

więcej

Czytaj

Oferta w trybie art. 19a

Wpisany przez Daria w wtorek, 09 stycznia 2018 11:21

Wójt Gminy Mysłakowice informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.)na realizację zadania publicznego pt. „Koncert finałowy VI Festiwalu dell’Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów”.

W dniu 08.01.2018 r. do Urzędu Gminy Mysłakowice wpłynęła oferta złożona przez Fundację Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej na realizację zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Koncert finałowy VI Festiwalu dell’Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mysłakowice w zakładce Pożytek Publiczny, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi można zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres: ri@myslakowice.pl
lub listownie na adres: Urząd Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice
na formularzu dostępnym w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach do dnia 26.01.2018 r.

ogłoszenie 
oferta 
formularz

Czytaj

Oferta w trybie art. 19a

Wpisany przez Daria w wtorek, 09 stycznia 2018 11:02

Wójt Gminy Mysłakowice informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego  pt. FESTIWAL „LUDOWE GRANIE NA GRUSZKOWSKIEJ POLANIE”.

W dniu 03.01.2017 r. do Urzędu Gminy Mysłakowice wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny KARKONOSZE na realizację zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. FESTIWAL „LUDOWE GRANIE NA GRUSZKOWSKIEJ POLANIE”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mysłakowice w zakładce Pożytek Publiczny, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi można zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres: ri@myslakowice.pl
lub listownie na adres: Urząd Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice
na formularzu dostępnym w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach do dnia 26.01.2018 r.


ogłoszenie 
oferta 
formularz

Czytaj

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert

Wpisany przez Daria w piątek, 29 grudnia 2017 11:45

Wójt Gminy Mysłakowice informuje, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Otwartym Konkursie złożone zostały cztery oferty. Poddano je ocenie formalnej zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej i ogłoszeniem o konkursie.

W wyniku postępowania konkursowego zgodnie z Zarządzeniem Wójta nr 0050.117.2017 z 28.12.2017 r. na wykonanie zadań publicznych w roku 2018, dotację na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu otrzymuje:

  • Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Mysłakowicach - Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną - 61 000,00 złotych,
  • Ludowy Zespół Sportowy „POTOK” KARPNIKI - Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną - 11 000,00 złotych,
  • Klub Sportowy ŁOMNICA - Prowadzenie drużyn piłkarskich KS ŁOMNICA wraz z utrzymaniem stadionu sportowego w Łomnicy - 50 000,00 złotych,
  • ZHP Chorągiew Dolnośląska - Kierunek – Aktywność - 4 400,00 złotych.

Zarządzenie nr 0050.117.2017

Czytaj

Nowy samochód OSP w Karpnikach

Wpisany przez Daria w czwartek, 28 grudnia 2017 10:44

27 grudnia 2017 r. przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpnikach odebrali fabrycznie nowy, lekki samochód ratowniczo-gaśniczego zabudowany przez firmę PW BIBMOT BIK Sp. j. z Mielca, na podwoziu samochodu marki Renault Master.

Na wyposażeniu samochodu jest zbiornik wody o pojemności 1000l, zbiornik na środek pianotwórczy, a także agregat wysokociśnieniowy. Dodatkowe wyposażenie samochodu to m.in.: sprzęt gaśniczy czy zestaw PSP R1.

Nowy wóz strażacki został sfinansowany ze środków: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gminy Mysłakowice oraz sponsorów – Jelenia Plast, Nadleśnictwo „Śnieżka” oraz Devco.
Nowy samochód przyczyni się do rozwoju jednostki. Druhowie z Karpnik staną się teraz jednostką typu S-2, która posiada dwa samochody ratowniczo-gaśnicze.

{gallery count=5 width=85 height=85 counter=0 links=0 alignment=left navigation=hide orientation=horizontal}2017-12-28{/gallery}

Czytaj

Wynik I ustnego przetargu nieograniczonego

Wpisany przez Daria w piątek, 22 grudnia 2017 08:35

Wynik I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie działek nr 30, 31, 32 w Dąbrowicy.

więcej

Czytaj

Zadłużenie poszczególnych gmin powiatu jeleniogórskiego

Wpisany przez Daria w piątek, 22 grudnia 2017 11:22

Koniec roku to świetny okres do różnego rodzaju podsumowań. Ministerstwo Finansów opublikowało dane o zadłużeniu poszczególnych gmin w przeliczeniu na mieszkańca po trzech kwartałach 2017 r. Dane o zadłużeniu poszczególnych gmin zostały przygotowane na podstawie danych ze sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego po 3 kwartale 2017 roku oraz na podstawie danych GUS o liczbie ludności na koniec roku 2016.

Gmina Mysłakowice znalazła się dopiero na 1789 miejscu z zadłużeniem w wysokości 4 448 098 złotych, a dług per capita wynosi tylko 432 złote.

{gallery width=460 height=150}2017-12-22/1.jpg{/gallery}

Czytaj

postheadericon Razem znaczy lepiej

Projekt „Razem znaczy lepiej – transgraniczna współpraca Gminy Mysłakowice i Miasta Semily” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

alt

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Pałaców i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

 

karkonosze_logotyp_rgb

 

 

 

alt