In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions


Zapraszamy na oficjalną stronę Doliny Pałaców i Ogrodów - www.dolinapalacow.pl

postheadericon Aktualności lista

„Animator - Moje Boisko - Orlik 2012” w 2015 roku

Wpisany przez Daria w czwartek, 26 lutego 2015 07:26
W ramach projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012” w 2015 roku gmina Mysłakowice otrzymała dofinansowanie na dwa etaty dla animatorów Boiska Orlik w Łomnicy.
 
Do zadań powierzonych Animatorowi będzie należała m.in. organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, przeprowadzenie akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej promujących zdrowy styl życia, współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznych, a także angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki.
 
Bez tytułu
Czytaj

Bezpieczeństwo Dolnośląskich Seniorów w różnych aspektach

Wpisany przez Daria w piątek, 20 lutego 2015 12:16

19 lutego we Wrocławiu odbyło się spotkanie poświęcone zagrożeniom, z którymi muszą mierzyć się osoby starsze. Zaproszeni goście ostrzegali seniorów o tym, jak ustrzec się przed oszustwami metodą „na wnuczka”, jak bezpiecznie korzystać z Internetu oraz jak nie dać się naciągnąć nieuczciwym sprzedawcom. W czasie konferencji głos zabrali m.in.: mł. insp. Adam Skrzypek, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, dr. n. med. Ryszard Smoliński, Wojewódzki Konsultant z dziedziny seksuologii oraz st. bryg. mgr inż. Andrzej Szcześniak, Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Gościem specjalnym spotkania była Izabela Skrybant-Dziewiątkowska, wokalistka zespołu Tercet Egzotyczny i jednocześnie twarz kampanii  „Bezpieczny Senior”.

Spotkanie z seniorami było też okazją do wręczenia Odznak Honorowych „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”, przyznawaną przez Sejmik Województwa za zasługi dla rozwoju regionalnej społeczności poprzez swoją pracę zawodową, działalność naukową lub społeczną. W imieniu przewodniczącej Sejmiku, nagrodzonych odznaczyła Wicemarszałek Ewa Mańkowska.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Złote Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego:

1.    Pani Elżbiecie Anwajler 
2.    Pani Zenobii Bałtrukiewicz 
3.    Pani Krystynie Kozłowskiej 
4.    Panu Stanisławowi Kozłowskiemu
5.    Panu Zbigniewowi Machajowi  
6.    Pani Eugenii Marosz 
7.    Pani Wandzie Mitkiewicz 
8.    Pani Helenie Nawrot 
9.    Panu Janowi Poniatowskiemu  
10.    Panu Mariuszowi Putowi 
11.    Pani Alfredzie Rękowskiej 
12.    Pani Stanisławie Warmuz 
13.    Dolnośląskiemu Ośrodkowi Polityki Społecznej  
14.    Stowarzyszeniu Zespół Folklorystyczny KARKONOSZE 

{gallery count=5 width=85 height=85 counter=0 links=0 alignment=left navigation=hide orientation=horizontal}2015-02-20a{/gallery}

Czytaj

Sprawni-niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych

Wpisany przez Daria w środa, 18 lutego 2015 10:27

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 lutego 2015r. rozpoczęła się rekrutacja osób zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego chętnych do udziału w projekcie „Sprawni - niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w branży usług gościnnych.”
Osoby chętne do udziału proszone są o zapoznanie z warunkami rekrutacji i udziału w projekcie – szczegóły w „Regulaminie uczestnictwa w projekcie”– załącznik na stronie: kson.pl

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych upływa w dniu 27 lutego 2015 r. Dokumenty należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, os. Robotnicze 47a 58-500 Jelenia Góra lub mailem (skan podpisanych dokumentów-oryginałów) na adres: koordynator@kson.pl.

W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do sekretariatu KSON.
Więcej informacji:  koordynator@kson.pl  lub pod numerem telefonu: 757524254

Czytaj

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty w trybie art. 19a

Wpisany przez Daria w wtorek, 17 lutego 2015 09:00

W wyniku rozpatrzenia oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118) przez Fundację Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej na realizację zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „FESTIVAL DELL'ARTE w Dolinie Pałaców i Ogrodów” w/w oferta została pozytywnie zaopiniowana i w drodze powierzenia realizacji zadania publicznego Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej otrzyma kwotę w wysokości 10.000 złotych.

Czytaj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na rok 2015

Wpisany przez Daria w piątek, 13 lutego 2015 06:43

Wójt Gminy Mysłakowice informuje, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Otwartym Konkursie złożone zostały dwie oferty. Poddano je ocenie formalnej zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej i ogłoszeniem o konkursie.

W wyniku postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych w roku 2015 dotację na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu otrzymuje:

 • Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Mysłakowicach - Upowszechnienie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną - 112 000,00 PLN
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - Cykl lokalnych imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży „W zdrowym ciele zdrowy duch!” - 3.000,00 PLN
Czytaj

Promesa dla Gminy Mysłakowice

Wpisany przez Daria w środa, 11 lutego 2015 14:40

11 lutego 2015 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, Wójt Gminy Mysłakowice Michał Orman otrzymał z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji - Stanisława Huskowskiego oraz Wojewody Dolnośląskiego - Tomasza Smolarza promesę powodziową w wysokości 1.100.000 złotych.

Dofinansowanie przeznaczone jest na remonty lub odbudowę infrastruktury zniszczonej bądź uszkodzonej w powodziach i zdarzeniach mających znamiona klęsk żywiołowych. Pomoc udzielana jest z rezerwy celowej budżetu państwa.

W ramach dofinansowanych zadań w 2015 roku Gmina Mysłakowice planuje:

 • Remont mostu we wsi Dąbrowica pomiędzy drogami – dz. nr 103 oraz 96 – etap I
 • Odbudowę mostu we wsi Karpniki w ciągu drogi – dz. nr 394, ul. Nadbrzeżna
 • Remont drogi, osiedle Tęcza w Mysłakowicach – dz. nr 958/30, 958/53, 956/1, 958/46, 958/14, 958/15, 958/2, 958/61, 969/5 1100mb 5000m2
 • Przebudowę drogi we wsi Karpniki ul. Nadbrzeżna – dz. nr 394 oraz 388, 
 • Przebudowę drogi ul. Świerczewskiego w Łomnicy – dz. nr 424

{gallery count=5 width=85 height=85 counter=0 links=0 alignment=left navigation=hide orientation=horizontal}2015-02-11a{/gallery}

Czytaj

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty w trybie art. 19a

Wpisany przez Daria w czwartek, 05 lutego 2015 08:20

Wójt Gminy Mysłakakowice ogłasza o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) na realizację zadania publicznego pt. „FESTIVAL DELL'ARTE w Dolinie Pałaców i Ogrodów”.

W dniu 30.01.2015 r. do Urzędu Gminy Mysłakowice wpłynęła oferta złożona przez Fundację Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej na realizację zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „FESTIVAL DELL'ARTE w Dolinie Pałaców i Ogrodów”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mysłakowice w zakładce Pożytek Publiczny, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres: ri@myslakowice.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice na formularzu dostępnym w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach do dnia 12.02.2015 r.

Oferta

Ogłoszenie

Formularz uwag

Czytaj

Obóz sportowy

Wpisany przez Daria w środa, 04 lutego 2015 12:24

W ramach porozumienia partnerskiego pomiędzy gminami: Iława i Mysłakowice oraz ścisłej współpracy o charakterze sportowym KS Orzeł Mysłakowie w dniach 24.01. - 31.01.2015 r. gościł lidera czwartej ligi GKS Wikielec. Wśród piłkarzy była grupa seniorów, jak i juniorów tego klubu.

Podczas pobytu w Mysłakowicach piłkarze marszobiegiem wybrali się na Śnieżkę, jednak warunki pogodowe nie pozwoliły im na zdobycie najwyższego szczytu Karkonoszy. W trakcie obozu oprócz treningów i wyjazdów na stoki górskie zawodnicy zwiedzili czeską Pragę podziwiając m.in. Mosta Karola czy Złotą uliczkę.

Na zakończenie obozu sportowego odbył się sparing pomiędzy KS Orzeł Mysłakowie,a GKS Wikielec. Niestety drużyna reprezentująca naszą gminę przegrała 4:1 za sprawą Remigiusza Sobocińskiego, który dotąd grał w takich klubach jak: Amika Wronki, Jagiellonia Białystok czy Śląsk Wrocław.

 

Zapraszamy na fotorelację ze sparingu

 {gallery count=5 width=85 height=85 counter=0 links=0 alignment=left navigation=hide orientation=horizontal}2015-02-04{/gallery}

Czytaj

Usługa komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi

Wpisany przez Daria w czwartek, 29 stycznia 2015 11:21

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1243 z późniejszymi zmianami), Urząd Gminy w Mysłakowicach zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami).

Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres: dowody@myslakowice.pl
 • faxem na nr: 75 64 39 999
 • drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Mysłakowicach, ul. Szkolna 5,
  58-533 Mysłakowice.

Wniosek

Czytaj

Komunikat dla płatników składek w KRUS

Wpisany przez Administrator w środa, 28 stycznia 2015 13:51

31 stycznia 2015 r. upływa ustawowy termin na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje w związku z monitami od rolników o niedoręczeniu im imiennych przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne rolników za I kwartał 2015 r, że składki na wymienione ubezpieczenia za rolników i domowników obowiązują w takiej samej kwocie jak w IV kw. 2014 r. i należy je opłacić za I kw. 2015 r. do 31 stycznia br.

Czytaj

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Zamków i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

karkonosze_logotyp_rgb