In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

smieci1c
ig


Zapraszamy na oficjalną stronę Doliny Pałaców i Ogrodów - www.dolinapalacow.pl

postheadericon Aktualności lista

Wspierajmy zdolnych studentów! Rusza Lokalny Program Stypendialny

Wpisany przez Daria w środa, 27 lipca 2016 09:09

Celem Programu Stypendialnego dla Studentów „Agrafka Agory” jest: wspieranie studentów szczególnie uzdolnionych i znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, wzmacnianie więzi społecznych młodych ludzi z regionem oraz gminą lub miastem z którego pochodzą, zaangażowanie młodych ludzi w działania na rzecz naszego całego obszaru LGD oraz gmin/miast.


To pierwszy tego rodzaju konkurs stypendialny organizowany przez LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz samorządy partnerskie. Założeniem rozpoczęcia budowania funduszu, przy udziale środków Akademii Rozwoju Filantropii, jest zbudowanie Funduszu Stypendialnego, który stanie się stałym elementem rozwoju filantropii, a równocześnie tworzeniem dobrego klimatu i zachęty do powrotu młodych ludzi do „małej ojczyzny”, związania z regionem wykształconych kadr.

Stypendium jest przyznawane w drodze konkursu. O stypendium mogą się ubiegać studenci dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich uczelniach, będący stałymi mieszkańcami obszaru LGD/gmin uczestniczących w Programie oraz spełniający warunki średniej ocen co najmniej 4,0. Jednak o przyznaniu stypendium będzie decydowała nie tylko średnia ocen, ale również dochód na osobę w rodzinie, aktywność społeczna i dodatkowe osiągnięcia naukowe. Zasady i szczegóły zawarte zostały w Regulaminie. Wyboru stypendystów dokonuje powoływana przez LGD Komisja Stypendialna, składająca się z osób reprezentujących samorządy partnerskie, uczelnie wyższe, lokalnych przedsiębiorców, lokalne organizacje pozarządowe oraz LGD.
Z każdym stypendystą podpisywana jest umowa, w której stypendysta staje się ambasadorem regionu oraz zobowiązany będzie do działań na rzecz obszaru oraz gminy, z której pochodzi.

Wysokość stypendium to 380 zł miesięcznie, przez okres 9-ciu miesięcy, od października 2016 do czerwca 2017 r. Łączna wysokość 1 stypendium to 3.420 zł.
Wnioski można składać w biurze LGD: ul. Konstytucji 3 maja 25, 58-540 Karpacz, tel. 75 644 21 65 do dnia 23.09.2016 r.

więcej

regulamin

wniosek

Czytaj

Koncert poezji śpiewanej

Wpisany przez Daria w wtorek, 26 lipca 2016 13:48

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej serdecznie zaprasza na koncerty poezji śpiewanej w wyjątkowym otoczeniu parku krajobrazowego w Bukowcu w dniach 30-31 lipca 2016 r.

Program:

Sobota 30 lipca, od godz. 16.00

 • Chwila Nieuwagi
 • U Studni
 • Janusz Yanina Iwański

Niedziela 31 lipca, od godz. 16.00

 • Paraluzja
 • Bądź Ciszą
 • Cisza jak ta
 • Sklep z Ptasimi Piórami

Wstęp wolny!


Miejsce: Artystyczna Stodoła w Bukowcu, Park Bukowiec- Ornamental Farm ul. Robotnicza 7, Bukowiec, 58-533 Mysłakowice
Organizatorzy: Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, Gminny Ośrodek Kultury Mysłakowice, Związek Gmin Karkonoskich

{gallery width=110 height=160}2016-07-26/1.jpg{/gallery}

Czytaj

Zarządzenie nr 0050.50.2016

Wpisany przez Daria w wtorek, 26 lipca 2016 09:42

Na podstawie art.25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.1774 z późn. zm.) w związku z art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446)Wójt Gminy Mysłakowice określa stawki czynszu dzierżawnego za grunty komunalne.

więcej

Czytaj

Ogłoszenie

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 25 lipca 2016 11:32

Osoby zainteresowane informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2016/2017.
Szczegółowe informacje oraz druk wniosku do pobrania zostały zamieszczone na stronie BIP - Gmina Mysłakowice, zakładka – oświata, link - ogłoszenie – stypendia szkolne.

                                             

                                                                                                    Wójt Gminy Mysłakowice

                                                                                                          /-/ Michał Orman

więcej

Czytaj

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 25 lipca 2016 09:59

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Mysłakowice obowiązujący od 01.08.2016r do 31.01.2017r.

pobierz

Czytaj

Informacja Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu

Wpisany przez Daria w czwartek, 21 lipca 2016 10:25

30 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa, która zmieniła zasady obrotu ziemią rolną w Polsce. W załączniku przedstawiamy stanowisko w sprawie preferowanej przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej formy przetargów na dzierżawę nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

W imieniu Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu zapraszamy do zapoznania się z tą informacją.

Stanowisko w sprawie formy przetargów na dzierżawę nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Czytaj

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpisany przez Daria w czwartek, 21 lipca 2016 08:56

Wójt Gminy Mysłakowice informuje, że w związku z podjęciem w dniu 31 maja 2016r. Uchwały nr XXII/158/16 Rady Gminy Mysłakowice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty, od 1 sierpnia 2016 r. na terenie Gminy Mysłakowice obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z nową Uchwałą Rady Gminy Mysłakowice miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które uległy zmianie wynosić będą:

1. W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:
- 12,00 zł za osobę, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 18,00 zł za osobę, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób zmieszany.

2. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości:
1) jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 144,00 zł;
2) jeśli odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny - 208,80 zł.
Stawka opłaty jest stawką roczną, niezależną od długości okresu używania w/w nieruchomości i nie jest możliwe jej proporcjonalne obniżanie za okresy, w których wywóz odpadów nie był świadczony.


Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informuje, że osoby które dokonały wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującej okres od sierpnia 2016r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązane są do dokonania dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

więcej

Czytaj

Regulamin utrzymania czystości i porządku

Wpisany przez Daria w środa, 13 lipca 2016 12:40

Rada Gminy Mysłakowice w dniu 30 czerwca 2016r. podjęła uchwałę nr XXIV/170/16, która wprowadza Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mysłakowice. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 8 lipca 2016r. poz. 3332.

Regulamin wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia bieżącego roku.

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z treścią Regulaminu.

Regulamin

Czytaj

Karkonoska Marka Lokalna – nabór wniosków

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 11 lipca 2016 12:27

Serdecznie zapraszamy - lokalnych producentów oraz usługodawców – do składania wniosków o przyznanie Karkonoskiej Marki Lokalnej Skarby Ducha Gór.

Nabór wniosków jest ciągły (wniosek oraz regulamin w załączeniu).

W ramach naboru można składać wnioski na produkt rzemieślniczy i spożywczy oraz na wyjątkową, promującą lokalne dziedzictwo i bogactwo usługę turystyczną.

Znak Karkonoskiej Marki Lokalnej zostanie przyznany produktom, które zostaną ocenione przez Kapitułę Znaku, składającą się z Producentów, którzy już otrzymali Karkonoską Markę Lokalną.

Posiedzenie kapituły odbędzie się, kiedy spłynie odpowiednia liczba wniosków.

Przyznanie Karkonoskiej Marki Lokalnej – uprawnia do posługiwania się zastrzeżonym znakiem, poświadczającym jakość i autentyczność produktu lokalnego oraz do uczestnictwa we wspólnej promocji produktów lokalnych z Krainy Ducha Gór (strona internetowa, aplikacja na telefon, materiały drukowane, system współpracy pomiędzy uczestnikami marki Lokalnej).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Osoba do kontaktu w sprawie Marki: Anna Gomułka: tel. 75 64 421 65, a.gomulka@duchgor.org

Regulamin

Kryteria

Wniosek produkty

Wniosek usługi

 

Czytaj

Barszcz Sosnowskiego

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 11 lipca 2016 05:49

Barszcz Sosnowskiego, czyli potocznie “zemsta Stalina”, to roślina, która jest bardzo niebezpieczna dla ludzi, a zwłaszcza dzieci. Kontakt z nią powoduje oparzenie skóry, podobne do oparzenia wrzątkiem, czego następstwem są ropne pęcherze gojące się nawet przez kilka lat. Kontakt z tą rośliną może w niektórych przypadkach spowodować nawet zgon. W czasach stalinowskich rozpoczęto jego uprawę na wielką skalę, ponieważ miał służyć jako pasza dla bydła, jednak niedługo potem zaprzestano jego uprawy.

Barszcz Sosnowskiego można spotkać w miejscach nieużytkowanych przez człowieka, czyli głównie na łąkach i przy drogach. Rośnie także wzdłuż brzegów rzek i jezior, na polach uprawnych, pastwiskach, w ogrodach i parkach. Coraz częściej można go spotkać w żyznych lasach olchowych, a także łęgowych, które rosną nad rzekami i potokami.

W przypadku zauważenia Barszczu prosimy o zgłoszenie tego faktu do Gminy pod numerami tel.: 75 64 39 979, 504 128 036 lub do Komendanta Gminnego 517 961 226.

{gallery width=110 height=160}2016-07-11a/1.jpg{/gallery}

Barszcz Sosnowskiego można pomylić z Barszczem zwyczajnym (całkowicie bezpiecznym), jednak najbardziej różnią je osiągane wymiary. Barszcz Sosnowskiego osiąga od 1 do 4 metrów wysokości, łodyga jest z góry zielona, ku dołowi zwykle pokryta purpurowymi plamkami. Barszcz zwyczajny natomiast osiąga wysokość od 50 do 150 cm i jest mniej okazały od Sosnowskiego. Jeżeli dojdzie do kontaktu skóry z sokiem wydzielanym przez Barszcz Sosnowskiego, należy jak najszybciej przemyć miejsce zetknięcia chłodną wodą i skontaktować się z lekarzem. Barszcz Sosnowskiego ma silne działanie toksyczne i alergizujące. Wydziela parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych, powstawanie pęcherzy i trudno gojących się ran. Jego parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Szczególne niebezpieczeństwo stwarza dla dzieci i osób cierpiących na alergie.

{gallery}2016-07-11{/gallery} fot. OSP Łomnica

Czytaj

postheadericon Razem znaczy lepiej

Projekt „Razem znaczy lepiej – transgraniczna współpraca Gminy Mysłakowice i Miasta Semily” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

alt

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Pałaców i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

 

karkonosze_logotyp_rgb

 

 

 

alt

cz1 

Użytkowników : 20
Artykułów : 1436
Odsłon : 1718493
Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

mapagminy1 

 

gops12
przedszkole

gok3

przychodnia1

stowarzyszenia

 

Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymywać wiadomości SMS z informacjami o:

 • zagrożeniach meteorologicznych , stanach ostrzegawczych i alarmowych
 • konieczności ewakuacji mieszkańców z określonych rejonów
 • poważnych awariach , wody , prądu , gazu
 • ważnych wydarzeniach na terenie gminy

zapoznaj się z ulotką

info

mzk