In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

postheadericon Prezentacja gminy Mysłakowice


smieci1cig

 

postheadericon Aktualności lista

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 27 października 2014 07:21

24. października 2014 roku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mysłakowice”.
Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Mysłakowice – Zdzisław Pietrowski, który przywitał uczestników projektu i przekazał głos koordynatorowi projektu Panu Piotrowi Amborskiemu, który scharakteryzował zakładane cele i rezultaty całego przedsięwzięcia, szczegółowo omówił jego etapy oraz przedstawił warunki umowy użyczenia sprzętu komputerowego, którą podpisał każdy z przedstawicieli 30 gospodarstw domowych.    

Podczas spotkania Uczestnicy projektu poznali członków całego Zespołu Zarządzającego Projektem oraz przedstawiciela PHU „NETI” - Pana Pawła Cisowskiego, który będzie wykonywał usługę instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych oraz świadczył usługę stałego dostępu do Internet do 30. września 2015 roku.

Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mysłakowice” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, VIII Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, na podstawie Umowy nr POIG.08.03.00-02-572/13-00 z dnia 04.06.2014 r.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

{gallery}2014-10-27{/gallery}

 

Czytaj

Gospodarowanie odpadami za okres 01.07.2013 r. - 30.09.2014 r.

Wpisany przez Administrator w poniedziałek, 27 października 2014 07:32

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mysłakowice
30 września 2014 r. zakończyła się pierwsza umowa na odbiór i transport odpadów komunalnych zawarta zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z póź. zm.).Wyłonione w przetargu Konsorcjum firm SIMEKO i MPGK dokonywało odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mysłakowice i przekazało je do zagospodarowania do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w  Ściegnach Kostrzycy. Systemem odbioru odpadów komunalnych  objęto wszystkie nieruchomości na terenie gminy Mysłakowice tzn. nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Czytaj

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mysłakowice

Wpisany przez Daria w piątek, 17 października 2014 05:20

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mysłakowice”, które odbędzie się w dniu 24.10.2014 o godz: 15:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mysłakowice. Na spotkaniu zostaną omówione zasady, założenia oraz cele projektu. Zostaną również podpisane umowy użyczenia sprzętu komputerowego z każdym zakwalifikowanym uczestnikiem projektu.

Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mysłakowice” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, VIII Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, na podstawie Umowy nr POIG.08.03.00-02-572/13-00 z dnia 04.06.2014 r.

Zapraszamy.

plakat POIG

 

Czytaj

Protokół z konsultacji społecznych

Wpisany przez Daria w wtorek, 14 października 2014 00:00

Protokół z konsultacji społecznych w sprawie projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Mysłakowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015 - 2017  z dnia 07.10.2014 r.

Protokół z konsultacji społecznych

 

Czytaj

Dzień Edukacji Narodowej

Wpisany przez Daria w wtorek, 14 października 2014 05:51

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Pedagodzy, Pracownicy Administracji i Obsługi

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Państwu wiele radości, satysfakcji z wykonywanej pracy, zdobywania kolejnych stopni awansów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

Dziękuję Państwu za zaangażowanie, którym wykazujecie się każdego dnia w trudnej, ale także efektywnej pracy pedagogicznej. To Państwo tworzycie szczególną atmosferę szkoły i sprawiacie, że młodzi ludzie chętnie poszerzają swoją wiedzę, a po latach z sentymentem wspominają lata uczniowskie.

To dzięki Państwu, młodzież lepiej poznaje siebie i swoje umiejętności, odkrywa i poszerza pasje, a także chętniej zmaga się ze swoimi słabościami. W dzisiejszej, niełatwej rzeczywistości, to Państwo stajecie się dla młodych ludzi szansą na odnalezienie odpowiednich wzorców.

W tym szczególnym dniu składam także najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy pracownikom administracji i obsługi placówki.

 

                                                                                               Zdzisław Pietrowski

                                                                                            Wójt Gminy Mysłakowice 

Czytaj

Dopłaty dla odbiorców usług

Wpisany przez Piotr Amborski w środa, 08 października 2014 10:44

Urząd Gminy Mysłakowice informuje Mieszkańców Gminy Mysłakowice o wysokości dopłat z budżetu gminy do taryf za wodę i ścieki:

1.    Wielkość dopłaty brutto do 1 m3 dostarczonej wody:

       - Grupa I - indywidualni odbiorcy – 1, 75 zł.

       - Grupa II – jednostki organizacyjne gminy – 1,75 zł.

       - Grupa III – pozostali odbiorcy – bez dopłat

2. Wielkość dopłaty brutto do 1 m3 odprowadzanych ścieków:

       - Grupa I – indywidualni odbiorcy – 11, 16 zł.

       - Grupa II – jednostki organizacyjne gminy - 11, 16 zł.

       - Grupa III – pozostali odbiorcy - 6,66 zł.

Czytaj

Projekt Wieloletniego Programu Współpracy

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 06 października 2014 12:12

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Mysłakowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015 – 2017, który zostanie poddany procesowi konsultacji w dniu 07.10.2014r. (wtorek) o godz. 15:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ul. Szkolna 5.

Istnieje również możliwość wnoszenia propozycji i uwag do projektu Wieloletniego Programu Współpracy w terminie do dnia 13.10.2014 roku na adres: ri@myslakowice.pl

 

Projekt Wieloleniego Programu Współpracy pdf

Projekt Wieloleniego Programu Współpracy doc

Czytaj

Zakończenie Projektu „Ja i Ty czyli My…”

Wpisany przez Daria w piątek, 03 października 2014 15:14

Projekt „Ja i Ty, czyli My – Wspólnie bawimy się i uczymy – poznając naszą tradycję i kulturę” powstał dzięki zaangażowaniu i współpracy pracowników szkoły w Łomnicy z gminą i szkołą partnerską Boxberg/O.L w Saksonii.

Sytuacją wyjściowa do napisania projektu stanowiła rozpoczęta 2007 roku współpraca partnerska gmin Boxberg/O.L i Mysłakowice oraz nawiązanie w 2009 roku oficjalnej współpracy między szkołą podstawową w Boxberg, gdzie nauczany jest język polski oraz szkołą podstawową w Łomnicy, w której uczniowie uczą się języka niemieckiego.

Od 2007 roku odbyły się 3 spotkania dzieci, podczas których pracownicy szkół i gmin po obu stronach granicy poznali się, wymienili spostrzeżeniami na tematy edukacyjne, pracownicze, zwiedzili szkoły oraz najbliższą okolicę. Podczas tych spotkań narodziło się wiele tematów, zagadnień oraz pomysł napisania wspólnego projektu. Został on napisany z potrzeby intensyfikacji istniejących już kontaktów partnerskich między dziećmi, nauczycielami oraz pracownikami szkół i urzędów poprzez wspólne działania edukacyjne i zabawę.

Projekt „Ja i Ty, czyli My – Wspólnie bawimy się i uczymy – poznając naszą tradycję i kulturę” polegał na organizacji transgranicznych spotkań społecznych obu gmin. Ponadto uczniowie brali udział we wspólnych warsztatach regionalnych, plastycznych, muzycznych, teatralnych, sportowo – rekreacyjnych oraz fotograficzno – filmowych.

Projekt rozpoczął się 11. maja 2011 roku, a zakończył 30. września 2014 roku. Całkowita wartość projektu wyniosła 176 450,29 Euro.

Podczas trzech lat trwania projektu wzmocniono współpracę partnerską poprzez nawiązanie bezpośrednich kontaktów, poznanie kultury i tradycji sąsiada podczas zorganizowanych 12 spotkań i 32 warsztatów w równiej liczbie po obu stronach granicy, a także zwiększono ilość kontaktów między społecznościami lokalnymi obu gmin oraz przełamano bariery zarówno kulturowe, jak i językowe.

{gallery}2014-10-03{/gallery}

 

Czytaj

Dożynki w Gminie Istebna

Wpisany przez Daria w czwartek, 25 września 2014 09:35

Na zaproszenie Wójt Gminy Istebna - Pani Danuty Rabin delegacja z naszej gminy z Wójtem Gminy Mysłakowice Zdzisławem Pietrowskim na czele, miała możliwość uczestniczyć w iście góralskich dożynkach, które odbyły się 21. września 2014 roku.

Program rozpoczęła dziękczynna Msza Dożynkowa w kościele p.w. Dobrego Pasterza w Istebnej. Po Mszy na uczestników czekały specjalnie przygotowane i ustrojone wozy, które w korowodzie przewiozły ich do Amfiteatru „Pod Skocznią”, gdzie odbywały się dożynki. Korowód jest wpisany w góralską tradycję święta planów, a przyjezdnym gościom zapewnił nietypową atrakcję.

Po oficjalnym ceremoniale dożynkowym odbył się bogaty program artystyczny w tym m.in. konkurencje dla gazdów, inscenizacja „Legendy o istebniańskich bruclikach” a także koncert operetkowy i zabawa taneczna. Nie zabrakło również góralskiej muzyki i góralskiego jadła.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w wydarzenia.

{gallery}2014-09-25{/gallery}

 

Czytaj

ZBIÓRKA ODPADÓW

Wpisany przez Administrator w wtorek, 23 września 2014 11:04

ZBIÓRKA ODPADÓW - wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tylko od osób fizycznych.

W dniach 22-26 września 2014r. na terenie Gminy Mysłakowice odbędzie się bezpłatny wywóz odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z tym prosimy do dnia 17.09.2014r. o zgłoszenie telefoniczne pod numer 75 643 99 74 i wystawienie tych  przedmiotów przed budynek  (w łatwo dostępnym miejscu)

UWAGA! Wywóz nie dotyczy nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza

Czytaj

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Zamków i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

karkonosze_logotyp_rgb