In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

smieci1c
ig


Zapraszamy na oficjalną stronę Doliny Pałaców i Ogrodów - www.dolinapalacow.pl

postheadericon Aktualności lista

Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy ul. Jeleniogórskiej w Mysłakowicach

Wpisany przez Daria w wtorek, 25 października 2016 10:25

25 października 2016 roku odebrano prace polegające na uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu gminnego dz. nr 1066 i 1081/2 przy ul. Jeleniogórskiej w Mysłakowicach.

Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Pani Sołtys wsi Mysłakowice, przedstawicieli Rady Sołeckiej i mieszkańców, teren przy ulicy Jeleniogórskiej został posprzątany, a w najbliższym czasie zostaną tam nasadzone rośliny.

Zadanie częściowo sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa wsi Mysłakowice. Uchwałą Zebrania Wiejskiego zaplanowano realizację kolejnego etapu tego przedsięwzięcia w 2017 rok.

{gallery count=5 width=85 height=85 counter=0 links=0 alignment=left navigation=hide orientation=horizontal}2016-10-25{/gallery}

Czytaj

Zadymienie w Szkole Podstawowej w Kostrzycy

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 24 października 2016 10:20

19 października 2016 roku o godzinie 1000 w Szkole Podstawowej w Kostrzycy uczniowie usłyszeli trzykrotnie dźwięk szkolnego dzwonka sygnalizujący natychmiastową ewakuację. Straż Pożarna otrzymała informację, że w salach na II piętrze Szkoły wybuchł pożar, w skutek którego całe wnętrze szkoły wypełnia się gryzącym dymem. Ze wstępnych informacji wynikało, że Dyrektor Szkoły zarządziła ewakuację wszystkich uczniów i nauczycieli będących na terenie szkoły.

Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia na miejsce zdarzenia zadysponowano zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu i Łomnicy oraz jeden zastęp z podnośnikiem hydraulicznym z KSR Kowary. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej, dowódca akcji dostał informację od Dyrektor szkoły, że po przeliczeniu stanu osobowego uczniów i personelu brakuje 2 uczniów i 2 opiekunów, którzy najprawdopodobniej zostali wewnątrz szkoły.

Działania zastępów straży pożarnej polegały na wprowadzeniu ratowników wyposażonych w sprzęt ochrony dróg oddechowych w celu zlokalizowania i ugaszenia źródła pożaru z jednoczesnym przeszukaniem pomieszczeń Szkoły. Trzy osoby zostały odnalezione na 2 kondygnacji szkoły, ale ze względu na brak możliwości ewakuacji przez klatkę schodową konieczne okazało się użycie podnośnika hydraulicznego. Jedną osobę odnaleziono na poziomie parteru i ewakuowano w bezpieczne miejsce.

Tak wyglądał scenariusz ćwiczeń ewakuacji Szkoły Podstawowej w Kostrzycy. Ćwiczenia miały na celu przeprowadzenie sprawnej ewakuacji uczniów i personelu na dziedziniec szkoły oraz przećwiczenie i udoskonalenie umiejętności zarówno personelu szkoły, jak i strażaków na wypadek prawdziwego zagrożenia życia. Po ćwiczeniach wraz z Dyrektor szkoły odbyła się krótka odprawa podsumowująca przebieg ćwiczeń.

{gallery count=5 width=85 height=85 counter=0 links=0 alignment=left navigation=hide orientation=horizontal}2016-10-24{/gallery}

Czytaj

Ogłoszenie

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 24 października 2016 09:12


W dniu 31 października 2016 r. (poniedziałek) Urząd Gminy Mysłakowice będzie nieczynny.

Jednocześnie informujemy, że o godzinie 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu odbędą się zaplanowane konsultacje.

Zapraszamy do Nas od środy w godzinach:
Poniedziałek: 7.00 – 15.00
Wtorek: 7.00 – 16.00
Środa: 9.00 – 17.00
Czwartek: 7.00 – 15.00
Piątek: 7.00- 14.00

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

                                                       Wójt Gminy Mysłakowice
                                                               /-/Michał Orman

Czytaj

Ruszył nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 24 października 2016 08:19

29 września ruszył nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28 października 2016 r.
Program „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” przeznaczony jest dla rolników, domowników lub małżonków rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.
Aby otrzymać pomoc finansową konieczne jest założenie działalności gospodarczej przetwarzającej produkty rolne. Warunkiem przystąpienia do programu będzie zarejestrowanie działalności przetwórczej, ale dopiero po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy, czyli po upewnieniu, że planowana inwestycja zostanie zrealizowana. Sektory przetwórstwa objęte programem to mleko, mięso, owoce, warzywa, zboża, ziemniaki, jaja, miód, len, konopie, rośliny oleiste i wysokobiałkowe.
Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta, a jej maksymalna wysokość wynosi 50%. Wysokość limitu w okresie realizacji PROW 2014-2020 może wynieść nawet 300 tys. złotych, natomiast wielkość pomocy przyznana na jedną operację nie może być niższa niż 10 tys. złotych.

Czytaj

Informacja o dofinansowaniu usuwania azbestu 2016

Wpisany przez Daria w piątek, 14 października 2016 00:00

{gallery width=260 height=320}2016-10-18/1.jpg{/gallery}

Czytaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wpisany przez Daria w wtorek, 18 października 2016 06:42

Wójt Gminy Mysłakowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego:
1. Lokal mieszkalny nr 1 przy ulicy Jeleniogórskiej nr 17 w Mysłakowicach
2. Lokal mieszkalny nr 3 przy ulicy Włościańskiej nr 5A w Mysłakowicach
3. Lokal mieszkalny nr 20 przy ulicy Daszyńskiego nr 20 w Mysłakowicach
4. Lokal mieszkalny nr 4, położony jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Dąbrowicy 22
5. Lokal użytkowy nr12 położony w budynku mieszkalno- usługowym nr 110 przy ulicy Świerczewskiego w Łomnicy
6. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Kostrzycy przy ulicy Kościuszki oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr 289/8 o powierzchni 0,0900 ha.

Wójt Gminy Mysłakowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy:
1. Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 160 przy ulicy Świerczewskiego w Łomnicy.

więcej

Czytaj

Rozpoczęto prace nad Rocznym Programem Współpracy

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 17 października 2016 09:06

Wójt Gminy Mysłakowice informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad „Rocznym Programem Współpracy Gminy Mysłakowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku” i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz gminy Mysłakowice i jej mieszkańców do wnoszenia propozycji w terminie do dnia 28.10.2016 roku na adres: ri@myslakowice.pl lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Mysłakowicach, ul. Szkolna 5 – parter.
Propozycje prosimy wnosić w oparciu o " Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Mysłakowice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2017 roku".

Czytaj

Gmina ogłosiła przetarg

Wpisany przez Daria w wtorek, 04 października 2016 09:37

Gmina ogłosiła przetarg na Przebudowę z rozbudową Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach, która obejmie m.in. wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż wyposażenia Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach, doposażenie sal przedszkolnych oraz zagospodarowanie terenu i placu zabaw.

Wykonawcy, którzy chcą się ubiegać o realizację inwestycji muszą zaproponować odpowiednią cenę, a aby uzyskać dodatkowe punkty muszą wykazać doświadczenie zawodowe kierownika budowy, zaoferować przedłużenie gwarancji i rękojmi oraz skrócenie terminu realizacji inwestycji. Ponadto muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu, takie jak: kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, spełnić kryterium sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz wykazać zdolność techniczna lub zawodowa, w tym m.in. że w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku, przy czym powierzchnia każdego budynku musi wynosić minimum 500m2.

Na oferty wykonawców gmina czeka do 18 października do godziny 13:45.

{gallery width=190 height=140}2016-10-04/1.jpg{/gallery}

Czytaj

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości

Wpisany przez Daria w wtorek, 04 października 2016 05:52

Wójt Gminy Mysłakowice ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:

  • Działka nr 879/1 o pow. 0,1749 ha położona przy ul. Fabrycznej w Mysłakowicach, niezabudowana - Cena wywoławcza 78.922,35 zł, do której będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
  • Działka nr 879/3 o pow. 0,1373 ha położona przy ul. Fabrycznej w Mysłakowicach, niezabudowana - Cena wywoławcza 56.728,35 zł, do której będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
  • Działka nr 879/4 o pow. 0,1263 ha położona przy ul. Fabrycznej w Mysłakowicach, niezabudowana - Cena wywoławcza 52.273,35 zł, do której będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
  • Działka nr 1404/3 o pow. 0,1034 ha położona przy ul. Fabrycznej w Mysłakowicach, niezabudowana - Cena wywoławcza 47.089,35 zł, do której będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
  • Działka nr 1404/4 o pow. 0,1017 ha położona przy ul. Fabrycznej w Mysłakowicach, niezabudowana - Cena wywoławcza 46.360,35 zł, do której będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
  • Działka nr 251/6 o pow. 0,0514 ha położona przy ul. Jeleniogórskiej w Mysłakowicach , niezbudowana - Cena wywoławcza 19.603,62 zł, do której będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
  • Nieruchomość gruntowa zabudowana bud. dawnego Ośrodka Zdrowia w Mysłakowicach - Cena wywoławcza 301.243,50 zł.
  • Nieruchomość gruntowa zabudowana garażem wolnostojącym w Karpnikach dz.nr 318/1 - Cena wywoławcza 8.100,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 listopada 2016r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach ul. Szkolna 5 (sala konferencyjna).

więcej

Czytaj

Kursy zawodowe

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 03 października 2016 12:44

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży W Mysłakowicach Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP we Wrocławiu przy współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego We Wrocławiu

Organizuje kursy zawodowe na:
-operatora zagęszczarki i ubijaków wibracyjnych, kl. III, wszystkie typy;
- operatora narzędzi udarowych ręcznych, wszystkie rodzaje zasilania,
- operatora przecinarki do nawierzchni dróg kl. III, wszystkie typy
w/w kursy rozpoczynają się od dnia 17.10.2016r.
każdy kurs kończy się zaświadczeniem o ukończeniu kursu oraz egzaminem końcowym przed państwową komisją egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do:
Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży OHP w Mysłakowicach
ul. Jeleniogórska 20
58-533 Mysłakowice Tel. 75 713 15 33 wew. 26 lub 75 713 17 13 wew. 26
e-mail: roszm.myslakowice@ohp.pl

ogłoszenie

Czytaj

postheadericon Razem znaczy lepiej

Projekt „Razem znaczy lepiej – transgraniczna współpraca Gminy Mysłakowice i Miasta Semily” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

alt

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Pałaców i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

 

karkonosze_logotyp_rgb

 

 

 

alt