In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

 

 

 

smieci1c

kalendariumi

360-myslakowice-banner
biuletyn

 


Zapraszamy na oficjalną stronę Doliny Pałaców i Ogrodów - www.dolinapalacow.pl

postheadericon Aktualności lista

Uroczysta sesja Rady Gminy Mysłakowice

Wpisany przez Daria w czwartek, 18 października 2018 11:29

W czwartek 18 października odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy kadencji 2014 – 2018. 16 listopada upływa kadencja samorządowa.

W trakcie obrad radni podjęli, aż siedemnaście uchwał, w tym m.in. przyjęli wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Mysłakowice na 2018 rok , uchylili Uchwałę Nr L/318/2018 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłakowice, przyjęli zmiany w Statucie Gminy Mysłakowice, przyjęli Roczny Program Współpracy Gminy Mysłakowice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 oraz podjęli uchwały dotyczące dzierżaw nieruchomości na terenie gminy Mysłakowice.

Sesja minęła przede wszystkim pod znakiem podziękowań. Przewodnicząca Rady Gminy – Janina Radomska podziękowała władzom gminy, radnym i sołtysom za trud i cierpliwość, a także za skuteczność działania. Za współpracę dziękował również Wójt Gminy Mysłakowice – Michał Orman. Miłym akcentem były podziękowania dla dyrektorów i kierownika jednostek organizacyjnych gminy.

Podczas 61 sesji w kadencji 2014 - 2018 Rada Gminy podjęła 420 uchwały, Radni pracowali w 5 stałych komisjach, przyjęli 10 stanowisk i 1 apel, wyrażając opinię i wolę Rady Gminy w istotnych sprawach zarządzania gminą.

{gallery count=5 width=85 height=85 counter=0 links=0 alignment=left navigation=hide orientation=horizontal}2018-10-18{/gallery}

Czytaj

Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży

Wpisany przez Daria w czwartek, 18 października 2018 05:47

Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży - działki nr 45/6 w Dąbrowicy.

wykaz

Czytaj

Spotkanie dotyczące przygotowania projektów grantowych

Wpisany przez Daria w środa, 17 października 2018 07:29

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór serdecznie zaprasza wszystkich przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych na spotkania dotyczące przygotowania projektów grantowych.

Terminy spotkań:
• 16.11.2018 - godz. 14.00-17.00
• 23.11.2018 r. - godz. 14.00-17.00

Miejsce spotkań:
Centrum Aktywności Społecznej POGÓRZE, ul. Żołnierska 13, Podgórzyn

Spotkania grupy roboczej będą dotyczyły wszystkich trzech projektów grantowych zaplanowanych w drugim półroczu 2018 r.:
• Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór
• Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego
• Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Prosimy o potwierdzenie obecności najpóźniej w terminie 2 dni przed planowanym spotkaniem.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: sekretariat@duchgor.org, tel. 75 644 21 65

{gallery width=250 height=360}2018-10-17/1.jpg{/gallery}

Czytaj

Inwestycje w oświatę w Gminie Mysłakowice

Wpisany przez Daria w wtorek, 16 października 2018 13:34

Zapraszamy do obejrzenia materiału dotyczącego inwestycji drogowych w Gminie Mysłakowice - materiał

Czytaj

Wsparcie z Funduszy Europejskich na rozwój przedsiębiorczości

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 15 października 2018 09:44

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia inwestycji rozwojowych dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020. Przedstawione zostaną również założenia projektów grantowych skierowanych do przedsiębiorców, a dotyczących wsparcia usług szkoleniowych, doradczych oraz rozwojowych.
Spotkanie odbędzie się 26 październik 2018 r. w Jeleniej Górze w godzinach 10.00 - 13.00 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (Pl. Ratuszowy 32/32a).
Do udziału zapraszamy: przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia na rozwój firmy ze środków Unii Europejskiej.

Program spotkania:

 • Granty na doradztwo dla MŚP z Aglomeracji Jeleniogórskiej – FRW Media Group Sp. z o.o;
 • Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna - Fundusz Regionu Wałbrzyskiego;
 • Pożyczki na Efektywność Energetyczną w MŚP - Fundusz Regionu Wałbrzyskiego;
 • Bon na Innowacje – granty do 100 tyś PLN na działalność badawczo-rozwojową, Dolnośląscy Pracodawcy;Dziś stażysta jutro Twój pracownik – programy stażowe dofinansowane ze środków UE, Dolnośląscy Pracodawcy;
 • Zwiększanie efektywności pracowników poprzez podnoszenie ich kwalifikacji – bezpłatne szkolenia, Dolnośląscy Pracodawcy;

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 24 października 2018 r. zgłoszenia na adres pife.jeleniagora@dolnyslask.pl z podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w spotkaniu. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66; 75 75 249 42.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Sala, w której odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Organizator spotkania :
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Plac Ratuszowy 32/32a; 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 764 94 66; 75 752 49 42
e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

Czytaj

Inwestycje drogowe w Gminie Mysłakowice

Wpisany przez Daria w piątek, 12 października 2018 08:13

Zapraszamy do obejrzenia materiału dotyczącego inwestycji drogowych w Gminie Mysłakowice - materiał

Czytaj

Pomoc pogorzelcom

Wpisany przez Adam Szumowski w środa, 10 października 2018 11:36

W związku z pożarem w Piechowicach, w którym ucierpiało 12 rodzin Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej włączył się w zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy.
Chodzi przede wszystkim o odzież (w dobrym stanie, wypraną) i podstawowe artykuły higieniczne.
Koordynatorkami zbiórki z ramienia GOPS Mysłakowice są Pracownicy Socjalni, Panie:
1.    Inez Włoch 75 647 08 28
2.    Mirosława Dziwińska 75 647 08 24
Najpotrzebniejsze rzeczy można dostarczać do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej – Mysłakowice, ul. Wojska Polskiego 2A.
Podajemy również kontakt do MOPS Piechowice 75 754 89 24.
Główna kwatera zbiórki na terenie Piechowic to Ośrodek Kultury, ul. Kryształowa 58, telefon 75 761 72 01.

Czytaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wpisany przez Daria w wtorek, 09 października 2018 11:01

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - wykaz

Czytaj

Pierwsze posiedzenie oraz szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych

Wpisany przez Daria w piątek, 05 października 2018 09:13

Uprzejmie informujemy, iż pierwsze posiedzenie oraz szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie odbędzie się w dniu:

 • 11 października 2018 roku o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach przy ul. Ignacego Daszyńskiego 29 dla Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.
 • 11 października 2018 roku o godz. 14:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach przy ul. Ignacego Daszyńskiego 29 dla Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.
Czytaj

Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów

Wpisany przez Daria w piątek, 05 października 2018 06:49

W związku z koniecznością uwzględnienia godziny zakończenia zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy, Wójt Gminy Mysłakowice informuje, że od dnia 8.10.2018 r. MZK Jelenia Góra wprowadza następujące zmiany w rozkładzie jazdy autobusów:

1. Opóźniony zostaje kurs linii 11 w następujący sposób:
- wyjazd z przystanku Goduszyn Górny: było 14:20 jest 14:28;
- przystanek Podwale: było 14:41 jest 14:49;
- przystanek Wincentego Pola – Tunel: było 14:50 jest 14:58;
- przystanek Łomnica Szkoła: było 15:02 jest 15:10;
- dojazd do przystanku Wojanów Bobrów: było 15:07 jest 15:17.

2. Opóźniony zostaje kurs linii 33 w następujący sposób:
- wyjazd z przystanku Karola Miarki: było godz. 14:08 jest 14:30;
- przystanek Wincentego Pola – Tunel: było godz. 14:34 jest 14:56;
- przystanek Łomnica Szkoła: było 14:46 jest 15:08;
- dojazd do przystanku Gruszków: było 15:11 jest 15:33.

3. Z związku z powyższym (pkt. 2) zmieni się kurs powrotny linii 33 z Gruszkowa
- wyjazd z Gruszkowa: było 15:17 jest 15:40;
- dojazd do przystanku Karola Miarki: było 16:29 jest 16:47.

4. Z związku z powyższym (pkt. 3) zmieni się w rozkład linii 3 następujący sposób:
- wyjazd z przystanku Karola Miarki: było 16:29 jest 16:47;
- dojazd do przystanku Mysłakowice Orzeł: było 17:20 jest 17:39.

Reszta kursów pozostaje bez zmian.

                                                Wójt Gminy Mysłakowice
                                                   /-/Michał Orman

Czytaj

postheadericon Razem znaczy lepiej

Projekt „Razem znaczy lepiej – transgraniczna współpraca Gminy Mysłakowice i Miasta Semily” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

alt

 

spacer

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Pałaców i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

 

karkonosze_logotyp_rgb

 

 

 

alt

Wybierz Projekt nowej szkoły w Mysłakowicach
 

cz1 

Użytkowników : 31
Artykułów : 2332
Odsłon : 3341183
Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 

mapagminy1 

rady-seniorow

 

gops12
przedszkole

gok3

przychodnia1

stowarzyszenia

 

Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymywać wiadomości SMS z informacjami o:

 • zagrożeniach meteorologicznych , stanach ostrzegawczych i alarmowych
 • konieczności ewakuacji mieszkańców z określonych rejonów
 • poważnych awariach , wody , prądu , gazu
 • ważnych wydarzeniach na terenie gminy

zapoznaj się z ulotką

info

mzk