In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

 

 

 

smieci1c

zima
ig


Zapraszamy na oficjalną stronę Doliny Pałaców i Ogrodów - www.dolinapalacow.pl

postheadericon Aktualności lista

Jubileusz mieszkanki wsi Łomnica

Wpisany przez Daria w środa, 18 stycznia 2017 11:54

12 stycznia 2017 r. mieszkanka Łomnicy, Pani Antonina Salamon obchodziła setne urodziny. To jedna z najstarszych mieszkanek Gminy Mysłakowice.
Z okazji tego wyjątkowego Jubileuszu Panią Antoninę odwiedzili goście składając życzenia zdrowia, wręczając kwiaty i upominki. Prócz najbliższych, Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Mysłakowice Pan Michał Orman wraz z pracownikami Urzędu Gminy oraz Radną Gminy Panią Violettą Walawską i Sołtysem wsi Łomnica Panem Zbigniewem Kuczajem.

Wójt Gminy odczytał i wręczył Pani Antoninie listy gratulacyjne, które na Jego ręce przesłała Premier Beata Szydło oraz Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak. Goście nie zaśpiewali Jubilatce tradycyjnych 100 lat - zabrzmiało chóralne 150 lat!
Antonina Salomon urodziła się w Gródku nad Dunajcem a w Łomnicy zamieszkała w 1958 r. Urodziła dziewięcioro synów i doczekała się ponad trzydziestu wnuków i prawnuków.

Nadal wspiera swoich bliskich doświadczeniem i dobrą radą. Starsi ludzie, którzy przez kilkadziesiąt lat obserwują zmienne koleje historii, to najlepsze źródło prawdy o życiu, dlatego niech żyją jak najdłużej i przekazują młodym pokoleniom swoje nieocenione rady.
My również gratulujemy Pani Antoninie osiągnięcia tak zacnego wieku oraz życzymy jeszcze długich lat w zdrowiu, spokoju i otoczeniu bliskich, życzliwych osób.

{gallery count=5 width=85 height=85 counter=0 links=0 alignment=left navigation=hide orientation=horizontal}2017-01-18b{/gallery}

Czytaj

Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów

Wpisany przez Daria w środa, 18 stycznia 2017 09:50

Wójt Gminy Mysłakowice informuje, iż od dnia 01 luty 2017 r. uruchomione zostają nowe połączenia PKS TOUR Jelenia Góra na trasie Jelenia Góra - Mysłakowice Orzeł przez Łomnicę.
Godziny odjazdów z Jeleniej Góry: 9.20, 11.10, 13.15, 14.50, 16.20, 18.40.
Godziny odjazdów z Mysłakowic: 7.05, 10.10, 12.00, 14.10, 15.35, 17.45, 19.25

W związku z powyższym informuje, że z dniem 1-go lutego 2017 r. zostaną zlikwidowane niżej wymienione kursy linii nr 3 na odcinku Bukowiec, Mysłakowice - Przyboczna, kursy te będą rozpoczynały swój bieg na przystanku Przyboczna Pętla.
Przystanek „Mysłakowice Orzeł”:

 • W dni robocze: o godz. 06:59*, 17:53* i 18:50*
 • W soboty: o godz. 09:26LG, 09:26LM, 15:31L z Bukowca i 12:39L 
 • W niedziele i święta: o godz. 09:34nG, 09:34nM, 12:39n, 15:39n

Skróceniu do przystanku Przyboczna Pętla ulegną nw. Kursy z Karola Miarki:

 • W dni robocze: o godz. 06:09*, 16:29*G i 16:36*M, 18:03*
 • W soboty: o godz.08:24LB, 11:24L, 14:24LB 
 • W niedziele i święta: o godz.08:24n, 11:24n, 14:24n

Dotychczasowe kursy MZK w Jeleniej Górze linii nr 3 w dni robocze o godzinie 05:20* z Zajezdni w Jeleniej Górze i kurs z Mysłakowice Orzeł o 06:01* pozostają bez zmian.


{gallery width=200 height=160}2017-01-18a/22.png{/gallery}

Czytaj

Realizacja kampanii pt. "Bezpieczny i Aktywny Senior"

Wpisany przez Daria w wtorek, 17 stycznia 2017 10:08

więcej

informator

ulotka

Czytaj

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty w trybie art. 19a

Wpisany przez Daria w wtorek, 10 stycznia 2017 13:04

Wójt Gminy Mysłakowice informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.)na realizację zadania publicznego pt. FESTIWAL „LUDOWE GRANIE NA GRUSZKOWSKIEJ POLANIE”.

W dniu 04.01.2017 r. do Urzędu Gminy Mysłakowice wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny KARKONOSZE na realizację zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. FESTIWAL „LUDOWE GRANIE NA GRUSZKOWSKIEJ POLANIE”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mysłakowice w zakładce Pożytek Publiczny, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach. 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. 

Uwagi można zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres: ri@myslakowice.pl 

lub listownie na adres: Urząd Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice 

na formularzu dostępnym w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach do dnia 18.01.2017 r. 

ogłoszenie

oferta

formularz

Czytaj

Zwrot podatku akcyzowego dla Rolników

Wpisany przez Daria w wtorek, 10 stycznia 2017 06:27

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury.
W 2017 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

 • od 1 lutego 2017r. do 29 lutego 2017 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez Wójta pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
 • od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez Wójta pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

więcej

Czytaj

Zimowe utrzymanie dróg

Wpisany przez Administrator w czwartek, 05 stycznia 2017 16:16

Gmina Mysłakowice informuje, że zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Mysłakowice w sezonie 2016/2017  prowadzi:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” z siedzibą  w Mysłakowicach,
ul. Daszyńskiego 16f,
telefon: 75 7131 482,
kom.: 601 751 480.

Osobą odpowiedzialną za wykonanie usługi z ramienia Wykonawcy jest  Pan Ryszard Rzońca.
Osobą z ramienia Urzędu Gminy odpowiedzialną za nadzorowanie usługi jest pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji - Wojciech Dudzik, telefon: 75 64 39 987.

 

Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej:        

 • DW 367   Jelenia Góra - Mysłakowice - Kostrzyca - Kowary                             

Dolnośląska Służba  Dróg i Kolei we Wrocławiu
Rejonowy Oddział Dróg nr 1 w Jeleniej Górze
Tel.: 75 75 51 018; kom.: 609 990 925 –  inspektor liniowy Danuta Lipińska
Tel. dyspozytora – Baza w Lwówku Śląskim: 75 7136 410

 

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych:

Koordynator: Wydział Dróg Powiatowy w Jeleniej Górze, Tel.: 75 64 73 290


Wykonawca usługi na terenie gminy Mysłakowice: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” z siedzibą w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 16F
telefon: 75 7131 482
kom.: 601 751 480

Drogi powiatowe przebiegające przez gminę Mysłakowice:

 • 2741 D Mysłakowice (obwodnica do Karpacza)
 • 2742 D Mysłakowice (ul. Wojska Polskiego) - Miłków
 • 2654 D Jelenia Góra - Łomnica - Karpniki
 • 2718 D Łomnica ul. Świerczewskiego
 • 2735 D Karpniki - Strużnica – Gruszków – Kowary (Wojków)
 • 2778 D Łomnica - Wojanów – Bobrów – Trzcińsko
 • 2752 D Krogulec – Bukowiec – Kostrzyca
 • 2753 D Kostrzyca - Ścięgny
 • 2749 D Wojanów (Jasiowa Dolina) - Jelenia Góra (Maciejowa)
 • 2749 D  Wojanów (Jasiowa Dolina) - Jelenia Góra

 

Czytaj

INFORMACJA

Wpisany przez Administrator w środa, 04 stycznia 2017 14:50

Niniejszym informuję, że do programu najbliższej styczniowej sesji Rady Gminy Mysłakowice wprowadzone zostaną m.in. projekty uchwał w sprawie:

 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łomnica,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Strużnica.

Wójt Gminy Mysłakowice

Czytaj

Zebranie wiejskie w Łomnicy

Wpisany przez Administrator w środa, 04 stycznia 2017 14:27

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Sołectwa Łomnica, iż w dniu 11.01.2017 r.(środa) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Łomnicy odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy oraz wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej.

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego:

 1. otwarcie Zebrania Wiejskiego,
 2. wybór protokolanta Zebrania Wiejskiego,
 3. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Sołeckiej,
 4. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 5. zgłaszanie kandydata na Członka Rady Sołeckiej,
 6. głosowanie tajne i wybór Członka Rady Sołeckiej,
 7. ogłoszenie wyników wyborów,
 8. zmiany w Funduszu Sołeckim 2017,
 9. konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego,
 10.  zamknięcie Zebrania Wiejskiego.

Wójt Gminy Mysłakowice
/-/ Michał Orman

Czytaj

Zebranie wiejski w Mysłakowicach

Wpisany przez Administrator w środa, 04 stycznia 2017 14:25

 Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Sołectwa Mysłakowice, iż w dniu 16.01.2017 r.(poniedziałek) o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej.

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego:

 1. otwarcie Zebrania Wiejskiego,
 2. wybór protokolanta Zebrania Wiejskiego,
 3. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Sołeckiej,
 4. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 5. zgłaszanie kandydata na Członka Rady Sołeckiej,
 6. głosowanie tajne i wybór Członka Rady Sołeckiej,
 7. ogłoszenie wyników wyborów,
 8. sprawozdanie roczne z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
 9. zamknięcie Zebrania Wiejskiego.                   


Wójt Gminy Mysłakowice
/-/ Michał Orman

Czytaj

Szczęśliwego Nowego 2017 Roku!

Wpisany przez Daria w piątek, 30 grudnia 2016 07:26

Szanowni Państwo,

Wierzę, że miniony rok był dla Państwa udany. Nadejście Nowego Roku skłania do refleksji, zadumy nad przeszłością oraz czynienia nowych planów.

W imieniu własnym oraz pracowników Urzędu Gminy życzę wszystkim mieszkańcom oraz gościom odwiedzającym naszą Gminę, aby Nowy 2017 Rok był jeszcze lepszy od mijającego.

Życzę wszelkiej pomyślności, samych dobrych dni, realizacji marzeń i owocnych przedsięwzięć.

                                                                       Wójt Gminy Mysłakowice
                                                                             Michał Orman

{gallery width=340 height=250}2016-12-30/1.jpg{/gallery}

Czytaj

postheadericon Razem znaczy lepiej

Projekt „Razem znaczy lepiej – transgraniczna współpraca Gminy Mysłakowice i Miasta Semily” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

alt

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Pałaców i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

 

karkonosze_logotyp_rgb

 

 

 

alt