In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

postheadericon Prezentacja gminy Mysłakowice


smieci1cig

 

postheadericon Aktualności lista

Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Mysłakowice

Wpisany przez Daria w czwartek, 20 listopada 2014 10:54

wybory2014bWedług zestawienia Gminnej Komisji Wyborczej przekazanego do Państwowej Komisji Wyborczej, Wójtem Gminy Mysłakowice na kadencję 2014-2018 został Michał Orman, na którego głosowało 2732 wyborców. Na obecnego Wójta - Zdzisława Pietrowskiego glosowało 910 wyborców.

 

Radnymi nowej kadencji zostali:
Okręg 1: Grzegorz Kuczaj (KWW Razem dla Regionu)
Okręg 2: Janusz Płachta (KWW Razem dla Regionu)
Okręg 3: Anna Pyzik (KWW Anna Pyzik)
Okręg 4: Jadwiga Chałupka (KWW Bliżej Ludzi)
Okręg 5: Andrzej Masztalerz (KWW Bliżej Ludzi)
Okręg 6: Andrzej Wrona (KWW Bliżej Ludzi)
Okręg 7: Krzysztof Makowski (KWW Krzysztof Makowski)
Okręg 8: Sebastian Czajkowski (KWW Bliżej Ludzi)
Okręg 9: Violetta Walawska (KWW Razem dla Regionu)
Okręg 10: Jolanta Kroczek (KWW Bliżej Ludzi)
Okręg 11: Adam Żurowski (KWW Razem dla Regionu)
Okręg 12: Bogusław Kempiński (KWW "Karpniki")
Okręg 13:  Eugeniusz Wysoczański - Pietrusiewicz (KWW Wysoczański)
Okręg 14: Stanisław Kowalczyk (KWW Stanisława Franciszka Kowalczyka - Dąbrowica)
Okręg 15: Janina Radomska (KWW Janiny Radomskiej)

Czytaj

Ostatnia sesja Rady Gminy kadencji 2010-2014

Wpisany przez Daria w środa, 12 listopada 2014 11:30

W środę 12. listopada odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy kadencji 2010 – 2014, podczas której radni po raz ostatni mieli możliwość oddania swojego głosu.

W trakcie obrad radni podjęli, aż dziewięć uchwał, w tym m.in. przyjęli Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mysłakowice w latach 2014 – 2018 oraz Wieloletni Programu Współpracy Gminy Mysłakowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015 – 2017,

Sesja minęła przede wszystkim pod znakiem podziękowań. Przewodnicząca Rady Gminy – Teresa Rupniewska podziękowała władzom gminy, radnym i sołtysom za trud i cierpliwość, a także za skuteczność działania. Za współpracę dziękował również Wójt Gminy Mysłakowice – Zdzisław Pietrowski Miłym akcentem były podziękowania dla dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.

Podczas LVI sesji w kadencji 2010-2014 Rada Gminy podjęła 353 uchwały, Radni pracowali w 5 stałych komisjach. Odbyło się 50 posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, 54 posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, 42 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej oraz 37 posiedzeń Komisji Rewizyjnej i 6 posiedzeń Komisji Rewizyjnej Kontrolnej.

 

{gallery}2014-11-12{/gallery}

Czytaj

Zmiana częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych

Wpisany przez Administrator w środa, 12 listopada 2014 08:34

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mysłakowice !


Od dnia 1 grudnia 2014 r. wzrasta częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych:

  • w okresie od 01.12.2014 r. do 31.03.2015 r. odbiór będzie odbywał się  z częstotliwością :   raz na dwa tygodnie,
  • w okresie od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. odbiór będzie  odbywał się z częstotliwością :   trzy razy w miesiącu.

Zwiększona częstotliwość pozwoli na ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Terminy odbioru zostaną przekazane mieszkańcom w sposób zwyczajowy.

                                                               

                                                                                                            Wójt Gminy Mysłakowice
                                                                                                                Zdzisław Pietrowski

Czytaj

Film promujący projekt

Wpisany przez Daria w niedziela, 09 listopada 2014 11:10

Podczas spotkania informacyjnego dla mieszkańców gminy Mysłakowice, dotyczącego realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mysłakowice” powstał film promujący przedsięwzięcie.

Serdeczne zapraszamy do obejrzenia. - link

Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mysłakowice” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, VIII Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, na podstawie Umowy nr POIG.08.03.00-02-572/13-00 z dnia 04.06.2014 r.

Czytaj

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 03 listopada 2014 13:55

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mysłakowice!

Kończy się VI kadencja Rady Gminy Mysłakowice przypadająca na lata 2010 – 2014. Sprawozdanie, które mamy zaszczyt Państwu przedstawić jest informacją z działalności za okres mijającej kadencji. Pragniemy przybliżyć Państwu informacje dotyczące zarówno udziału radnych w pracach organów gminy, tematyki posiedzeń oraz najważniejszych zadań finansowo-rzeczowych i organizacyjnych.

Zapraszamy do lektury.

Sprawozdanie 

Czytaj

Bezpłatny przejazd autobusami dla mieszkańców

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 03 listopada 2014 07:52

Uprzejmie informuję, że Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 561.LX.2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 524.LVII.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia cen za przewóz osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze, wprowadzone zostały uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wszystkim pasażerom w następujących dniach:
- 22 września podczas obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu,
- 1 dnia każdego miesiąca.

Czytaj

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 27 października 2014 07:21

24. października 2014 roku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mysłakowice”.
Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Mysłakowice – Zdzisław Pietrowski, który przywitał uczestników projektu i przekazał głos koordynatorowi projektu Panu Piotrowi Amborskiemu, który scharakteryzował zakładane cele i rezultaty całego przedsięwzięcia, szczegółowo omówił jego etapy oraz przedstawił warunki umowy użyczenia sprzętu komputerowego, którą podpisał każdy z przedstawicieli 30 gospodarstw domowych.    

Podczas spotkania Uczestnicy projektu poznali członków całego Zespołu Zarządzającego Projektem oraz przedstawiciela PHU „NETI” - Pana Pawła Cisowskiego, który będzie wykonywał usługę instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych oraz świadczył usługę stałego dostępu do Internet do 30. września 2015 roku.

Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mysłakowice” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, VIII Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, na podstawie Umowy nr POIG.08.03.00-02-572/13-00 z dnia 04.06.2014 r.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

{gallery}2014-10-27{/gallery}

 

Czytaj

Gospodarowanie odpadami za okres 01.07.2013 r. - 30.09.2014 r.

Wpisany przez Administrator w poniedziałek, 27 października 2014 07:32

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mysłakowice
30 września 2014 r. zakończyła się pierwsza umowa na odbiór i transport odpadów komunalnych zawarta zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z póź. zm.).Wyłonione w przetargu Konsorcjum firm SIMEKO i MPGK dokonywało odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mysłakowice i przekazało je do zagospodarowania do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w  Ściegnach Kostrzycy. Systemem odbioru odpadów komunalnych  objęto wszystkie nieruchomości na terenie gminy Mysłakowice tzn. nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Czytaj

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mysłakowice

Wpisany przez Daria w piątek, 17 października 2014 05:20

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mysłakowice”, które odbędzie się w dniu 24.10.2014 o godz: 15:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mysłakowice. Na spotkaniu zostaną omówione zasady, założenia oraz cele projektu. Zostaną również podpisane umowy użyczenia sprzętu komputerowego z każdym zakwalifikowanym uczestnikiem projektu.

Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mysłakowice” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, VIII Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, na podstawie Umowy nr POIG.08.03.00-02-572/13-00 z dnia 04.06.2014 r.

Zapraszamy.

plakat POIG

 

Czytaj

Protokół z konsultacji społecznych

Wpisany przez Daria w wtorek, 14 października 2014 00:00

Protokół z konsultacji społecznych w sprawie projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Mysłakowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015 - 2017  z dnia 07.10.2014 r.

Protokół z konsultacji społecznych

 

Czytaj

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Zamków i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

karkonosze_logotyp_rgb