In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

smieci1c
odsniezanie

ig


Zapraszamy na oficjalną stronę Doliny Pałaców i Ogrodów - www.dolinapalacow.pl

postheadericon Aktualności lista

Załóż i prowadź placówkę pocztową

Wpisany przez Daria w wtorek, 09 lutego 2016 10:12

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców gminy Mysłakowice uprzejmie informujemy, że Poczta Polska S.A. Region Sieci we Wrocławiu planuje uruchomienie dodatkowej placówki pocztowej świadczącej usługi z szerokiej oferty Poczty Polskiej S.A.

W związku z powyższym Region Sieci we Wrocławiu poszukuje osób prowadzących działalność gospodarczą zainteresowanych uruchomieniem Agencji Pocztowej na terenie wiejskiej gminy Mysłakowice. 

Kandydat na agenta pocztowego musi prowadzić działalność gospodarczą oraz dysponować lokalem lub prawem do lokalu, w którym usługi pocztowe będą realizowane.

W ramach umowy zapewniamy:
• program do obsługi Agencji pocztowej
• bezpłatne szkolenie
• bezpłatne druki pocztowe
• bezpłatną pomoc w uruchomieniu, oznaczeniu i prowadzeniu placówki

Korzyści:
Oferujemy atrakcyjny system wynagrodzeń, pomoc przy uruchamianiu Agencji pocztowej oraz profesjonalne szkolenie. Dodatkowe korzyści jakie wynikają z podjęcia współpracy z Pocztą Polską S.A. dla osoby zainteresowanej prowadzeniem Agencji Pocztowej:
• możliwość rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej,
• zwiększenie konkurencyjności i poprawa wizerunku firmy,
• pozyskanie nowych klientów,
• gwarantowane przychody przysługujące z tytułu prowadzenia działalności agencyjnej,
• dodatkowe przychody wynikające z faktu pozyskania nowych klientów korzystających również z usług świadczonych w ramach podstawowej działalności.

Każde podanie osoby prowadzącej działalność gospodarczą zgłaszającej chęć współpracy z Pocztą Polską S.A. w omawianym zakresie zostanie rozpatrzone indywidualnie.

Oferty prosimy składać:
Poczta Polska S.A.
Region Sieci we Wrocławiu
Ul. Krasińskiego 1
50-945 Wrocław
rs-wroclaw@poczta-polska.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 34-71-839 lub (71) 34-71-776 w Dziale Koordynacji Sieci we Wrocławiu.

ogłoszenie

Czytaj

Biuro Obsługi Interesanta

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 08 lutego 2016 08:32

Szanowni Mieszkańcy,

Chcąc ułatwić Państwu załatwianie wszystkich spraw w naszym Urzędzie zostało uruchomione BIURO OBSŁUGI INTERESANTA. Biuro zostało zlokalizowane z myślą o wygodzie Interesanta, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych. Znajduje się ono bowiem na parterze naszego budynku.

Głównym celem utworzenia BOI jest fachowa, miła i sprawna obsługa klientów w sprawach związanych z działalnością Urzędu i Gminy.

W BOI złożą Państwo wszystkie kierowane do Wójta i Urzędu pisma, otrzymają wstępną i kompetentną informację na temat trybu i sposobu załatwienia sprawy, a także wszystkie potrzebne wnioski, formularze i druki oraz pomoc w ich wypełnieniu. Ponadto dowiedzą się Państwo, jakie dokumenty należy dołączyć do konkretnego wniosku oraz jakie formalnoprawne warunki należy spełnić, aby załatwić daną sprawę.

Godziny pracy Biura Obsługi Interesanta:
Poniedziałek, Czwartek: 7.00 – 15.00
Wtorek: 7.00 – 16.00
Środa: 9.00 – 17.00
Piątek: 7.00 – 14.00
                                                                                      Wójt Gminy Mysłakowice
                                                                                             /-/ Michał Orman

ogłoszenie

Czytaj

Kredyty z dopłatami ARiMR dla rolników

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 08 lutego 2016 06:59

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu przez ARiMR nowej, preferencyjnej linii kredytowej – kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w okresie oczekiwania na płatności bezpośrednie. Więcej informacji na stronach MRiRW oraz ARiMR. 

link

Czytaj

Przychodnia Zdrowia w Mysłakowicach

Wpisany przez Administrator w czwartek, 04 lutego 2016 06:59

Została uruchomiona dla naszych pacjentów strona internetowa przychodni zdrowia w Mysłakowicach - www.spzoz.myslakowice.pl

 

Czytaj

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty w trybie art. 19a

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 01 lutego 2016 11:42

Wójt Gminy Mysłakowice o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) na realizację zadania publicznego pt. FESTIWAL „LUDOWE GRANIE NA GRUSZKOWSKIEJ POLANIE”.

W dniu 26.01.2016 r. do Urzędu Gminy Mysłakowice wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny KARKONOSZE na realizację zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. FESTIWAL „LUDOWE GRANIE NA GRUSZKOWSKIEJ POLANIE”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mysłakowice w zakładce Pożytek Publiczny, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi można zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres: fundusze@myslakowice.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice na formularzu dostępnym w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach do dnia 16.02.2016 r.

Ogłoszenie

Oferta

Formularz 

Czytaj

Statystyczne badania ankietowe

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 01 lutego 2016 08:32

Szanowni Państwo,

jak co roku, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza w całym kraju statystyczne badania ankietowe. Ich głównym celem jest dostarczenie odbiorcom danych porównywalnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.


W załączonych informacjach przedstawiliśmy badania, które będą realizowane w 2016 r. na terenie województwa dolnośląskiego:

  • w wylosowanych gospodarstwach domowych, punktach sprzedaży detalicznej i punktach usługowych, na targowiskach oraz na przejściach granicznych w Jakuszycach, Zgorzelcu, Jędrzychowicach, Kudowie Słonem.
  • w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

Statystyczne badania rolnicze

Badania  ankietowe - plakat

Czytaj

Zawiadomienia o zebraniu wiejskim w Kostrzycy

Wpisany przez Daria w piątek, 22 stycznia 2016 07:57

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Sołectwa wsi Kostrzyca, iż w dniu 30 stycznia 2016 r. (sobota) o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej "Sołtysówka" w Kostrzycy odbędzie się Zebranie Wiejskie.

 

Porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebranie wiejskiego
2. Zmiany w budżecie sołeckim za rok 2016
3. Wybór koncepcji zagospodarowania boiska sportowego w Kostrzycy - są 2 koncepcje
4. Sprawy różne
5. Zamknięcie zebrania
                                                                                     Sołtys i Rada Sołecka

Czytaj

Ogłoszenie o wynikach Otwartego Konkursu Ofert

Wpisany przez Daria w wtorek, 19 stycznia 2016 10:41

Wójt Gminy Mysłakowice informuje, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Otwartym Konkursie złożone zostały cztery oferty. Poddano je ocenie formalnej zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej i ogłoszeniem o konkursie.

W wyniku postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych w roku 2016 dotację na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu otrzymuje:
1. Klub Sportowy ŁOMNICA – Prowadzenie drużyn piłkarskich KS ŁOMNICA wraz
z utrzymaniem stadionu sportowego w Łomnicy – 62.000,00 PLN
2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska HUFIEC KARKONOSKI – Cykl lokalnych imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży „KIERUNEK-AKTYWNOŚĆ” – 3.500,00 PLN
3. Ludowy Zespół Sportowy „POTOK” KARPNIKI – Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu w oparciu o infrastrukturę gminną – 12.500,00 PLN
4. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Mysłakowicach – Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu w oparciu o infrastrukturę gminną – 62.000,00 PLN

ogłoszenie

Czytaj

Informacja

Wpisany przez Daria w wtorek, 12 stycznia 2016 12:48

W dniu 14 stycznia 2015 r. (czwartek) ewidencja ludności i dowody osobiste będą nieczynne za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Czytaj

Zebranie Wiejskie w Mysłakowicach

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 11 stycznia 2016 08:42

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Sołectwa Mysłakowice, iż w dniu 20 stycznia 2016 r. (środa) o godz. 17.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa.

 

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego:
1. otwarcie Zebrania Wiejskiego,
2. wybór protokolanta Zebrania Wiejskiego,
3. wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. zgłoszenie kandydatów na Sołtysa, autoprezentacja,
5. głosowanie tajne i wybór Sołtysa,
6. ogłoszenie wyników wyborów Sołtysa,
7. wolne wnioski i zapytania,
8. zamknięcie Zebrania Wiejskiego.

                                                                           Wójt Gminy Mysłakowice
                                                                                 /-/ Michał Orman

Czytaj

postheadericon Razem znaczy lepiej

Projekt „Razem znaczy lepiej – transgraniczna współpraca Gminy Mysłakowice i Miasta Semily” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

alt

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Pałaców i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

 

karkonosze_logotyp_rgb

 

 

 

alt