In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

smieci1c
ig


Zapraszamy na oficjalną stronę Doliny Pałaców i Ogrodów - www.dolinapalacow.pl

postheadericon Aktualności lista

Przejrzyj na oczy i zbadaj swój wzrok

Wpisany przez Administrator w czwartek, 08 grudnia 2016 20:23

więcej

Czytaj

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy ulicy w Łomnicy

Wpisany przez Daria w środa, 07 grudnia 2016 13:50

Szanowni mieszkańcy Gminy,
W dniu 1 kwietnia br. Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa wchodzi z życie z dniem 2 września 2016 r. Przewiduje ona, że nazwy m.in. ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Zgodnie z ustawą za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.
Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę, która nie będzie upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani
w inny sposób takiego ustroju propagować.
Mając powyższe na uwadze, w dniu 7 grudnia br. wydałem Zarządzenie Nr 0050.102.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Mysłakowice w miejscowości Łomnica.
Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie od mieszkańców miejscowości Łomnica propozycji nowej nazwy dla obecnej ulicy Karola Świerczewskiego w Łomnicy.
W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy miejscowości Łomnica, którzy ukończyli 16 lat. Mieszkańcy miejscowości Łomnica będą mogli wnieś swoje propozycje nadania nowej nazwy ulicy w formie Ankiety Konsultacji Społecznych stanowiącej załącznik nr 1
do Regulaminu konsultacji. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach 07 grudnia 2016 r. – 30 grudnia 2016 r. na adres Urząd Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice, w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 1 oraz pocztą elektroniczną na adres konsultacje@myslakowice.pl

                                                                         

                                                                                                         Wójt Gminy Mysłakowice
                                                                                                                 /-/ Michał Orman

Regulamin
Ankieta Konsultacji Społecznych

Czytaj

Spotkanie w ramach Karkonoskich Inicjatyw Obywatelskich

Wpisany przez Daria w czwartek, 08 grudnia 2016 10:58

W poniedziałek (05.12) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mysłakowice odbyło się spotkanie w ramach Karkonoskich Inicjatyw Obywatelskich. Wśród uczestników byli wójtowie i burmistrzowie gmin naszego regionu, starosta i przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego, przedstawiciele organizacji m.in. PTTK „Sudety Zachodnie”, Karkonoski Park Narodowy, Karkonosko-Izerski Klaster Turystyczny oraz lokalni przedsiębiorcy m.in. PKS Tour Sp. z o.o. i Firma „Kry-Cha”. Na zaproszenie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych oraz Wójta Gminy Mysłakowice, w spotkaniu uczestniczył Marszałek Województwa Cezary Przybylski wraz z pracownikami.
Konferencja miała na celu dyskusję dotyczącą wspólnych działań z zakresu promocji, turystyki i co za tym idzie komunikacji. Spotkanie było kolejną próbą wypracowania wspólnego stanowisko miast i gmin powiatu jeleniogórskiego w obszarze poprawy dostępności drogowej na teren Kotliny Jeleniogórskiej.

{gallery count=5 width=85 height=85 counter=0 links=0 alignment=left navigation=hide orientation=horizontal}2016-12-08{/gallery}

Czytaj

Nauczyciele z Gminy Mysłakowice podnieśli swoje umiejętności

Wpisany przez Daria w piątek, 04 listopada 2016 11:31

Uczestnikami projektu „Polish teacher of English language needed” było 56 nauczycieli z Gminy Mysłakowice, którzy w ramach zdobywania nowych kwalifikacji metodycznych wzięli udział w dwutygodniowym szkoleniu zagranicznym w Wielskiej Brytanii.
Celem mobilności było poznanie metody nauczania języka angielskiego Avalon Direct English. Metoda ta - wspomagana przez jasny przekaz zasad gramatycznych i wykorzystanie praktycznego, codziennego słownictwa - gwarantuje szybką i łatwą naukę komunikowania się w języku angielskim.
Mobilność odbyła się w dwóch terminach dla dwóch grup po 28 osób: 02.08.2015 – 15.08.2015 oraz 03.07.2016 – 16.07.2016, w siedzibie szkoły Avalon School of English w Londynie. Poza zapoznaniem się z w/w metodą, uczestnicy projektu zmierzyli się z problemem nauczania języka obcego w grupach przedszkolnych i wczesnoszkolnych.
Nauka języka angielskiego i metodyka nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zajęła 50 godzin i praktyka w jednostkach oświatowych – 30 godzin. Zajęcia prowadziło dwóch brytyjskich trenerów, specjalistów nauczania metodą Avalon: Lee Prescott i Sarah Burkitt.
W pierwszym tygodniu uczestnicy kursu zapoznawali się z metodyką nauczania języków obcych, a tematyka zajęć obejmowała następujące zagadnienia: rola nauczyciela w nauczaniu języka obcego, analiza i selekcja materiałów dydaktycznych oraz komponowanie scenariuszy zajęć, znaczenie fonetyki, rola gramatyki w procesie nauczania, techniki poprawiania błędów i nauczania słownictwa. Ponadto uczestnicy brali udział w obserwacji zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych brytyjskich wykładowców na czterech różnych poziomach zaawansowania. Codziennie mieli możliwość obserwować innego nauczyciela, aby poznać indywidualne techniki nauczania i sposoby angażowania uczniów w proces uczenia się. Blok zajęć kończył się dyskusją uczestników na temat uwag i zebranych spostrzeżeń, które w dużej przyczyniały się do zweryfikowania wiedzy na temat metody Avalon, oraz do rozwoju zawodowego i osobistego nauczycieli.
W drugim tygodniu szkolenia uczestnicy pogłębiali swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu metodyki nauczania języków obcych, poprzez przeprowadzanie lekcji z wykorzystaniem poznanej metody nauczania. Zostały zapewnione hospitacje w przedszkolu, mające na celu zweryfikowanie efektywności poznanych technik w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczestnicy mieli możliwość zaobserwować, że naprawdę dużą skuteczność osiąga się wprowadzając naukę języka obcego we wczesnym dzieciństwie, co uwidacznia się w płynności w mówieniu i lepszej wymowie.

{gallery width=380 height=80}2016-12-02/11.jpg{/gallery}

Czytaj

Druga grupa mobilności zagranicznej w ramach Erasmus+ powróciła

Wpisany przez Daria w wtorek, 19 lipca 2016 11:21

Uczestnikami projektu „Polish teacher of English language needed” byli nauczyciele z Gminy Mysłakowice, którzy w ramach zdobywania nowych kwalifikacji metodycznych wzięli udział w dwutygodniowym szkoleniu zagranicznym w Wielskiej Brytanii.
Celem mobilności było poznanie metody nauczania języka angielskiego Avalon Direct English. Metoda ta - wspomagana przez jasny przekaz zasad gramatycznych i wykorzystanie praktycznego, codziennego słownictwa - gwarantuje szybką i łatwą naukę komunikowania się w języku angielskim.
Mobilność 28 osób odbyła się w terminie 03.07.2016 – 16.07.2016 w siedzibie szkoły Avalon School of English w Londynie. Poza zapoznaniem się z w/w metodą, uczestnicy projektu zmierzyli się z problemem nauczania języka obcego w grupach przedszkolnych i wczesnoszkolnych.
Nauka języka angielskiego i metodyka nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zajęła 50 godzin i praktyka w jednostkach oświatowych – 30 godzin. Zajęcia prowadziło dwóch brytyjskich trenerów, specjalistów nauczania metodą Avalon: Lee Prescott i Sarah Burkitt.
W pierwszym tygodniu uczestnicy kursu zapoznawali się z metodyką nauczania języków obcych, a tematyka zajęć obejmowała następujące zagadnienia: rola nauczyciela w nauczaniu języka obcego, analiza i selekcja materiałów dydaktycznych oraz komponowanie scenariuszy zajęć, znaczenie fonetyki, rola gramatyki w procesie nauczania, techniki poprawiania błędów i nauczania słownictwa. Ponadto uczestnicy brali udział w obserwacji zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych brytyjskich wykładowców na czterech różnych poziomach zaawansowania. Codziennie mieli możliwość obserwować innego nauczyciela, aby poznać indywidualne techniki nauczania i sposoby angażowania uczniów w proces uczenia się. Blok zajęć kończył się dyskusją uczestników na temat uwag i zebranych spostrzeżeń, które w dużej przyczyniały się do zweryfikowania wiedzy na temat metody Avalon, oraz do rozwoju zawodowego i osobistego nauczycieli.

{gallery width=380 height=80}2016-12-02/11.jpg{/gallery}

Czytaj

Pierwsza grupa mobilności zagranicznej w ramach Erasmus+ powróciła

Wpisany przez Daria w środa, 19 sierpnia 2015 10:14

Uczestnikami projektu „Polish teacher of English language needed” byli nauczyciele z Gminy Mysłakowice, którzy w ramach zdobywania nowych kwalifikacji metodycznych wzięli udział w dwutygodniowym szkoleniu zagranicznym w Wielskiej Brytanii.
Celem mobilności było poznanie metody nauczania języka angielskiego Avalon Direct English. Metoda ta - wspomagana przez jasny przekaz zasad gramatycznych i wykorzystanie praktycznego, codziennego słownictwa - gwarantuje szybką i łatwą naukę komunikowania się w języku angielskim.
Mobilność 28 osób odbyła się w terminie 02.08.2015 – 15.08.2015 w siedzibie szkoły Avalon School of English w Londynie. Poza zapoznaniem się z w/w metodą, uczestnicy projektu zmierzyli się z problemem nauczania języka obcego w grupach przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

{gallery width=380 height=80}2016-12-02/11.jpg{/gallery}

Czytaj

Kwiatowy szlak dla pszczół i innych zapylaczy

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 25 kwietnia 2016 10:11

Na terenie 265 m2 Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Mysłakowice, Promocji Regionu i Agroturystyki w Mysłakowicach wykonało szlak kwiatowy dla pszczół i innych zapylaczy roślin owadopylnych umiejscowiony wzdłuż ulicy Łokietka w Mysłakowicach. 
W dwóch ogródkach zasadzono rośliny pylne, oraz krzewy. Wykonano dwa domki dla dzikich zapylaczy. Uporządkowano teren. Stworzono warunki sprzyjające życiu dzikich zapylaczy w środowisku naturalnym w postaci ogrodów kwiatowych połączonych szlakiem roślin pylnych.
Działania te podjęto w celu zahamowania zjawiska wymierania owadów zapylających, pobudzenia świadomości i wiedzy społeczności lokalnej na temat potrzeby ochrony pszczół, trzmieli, murarek i innych dzikich zapylaczy.
Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Mysłakowice, Promocji Regionu i Agroturystyki w Mysłakowicach we współpracy z Regionalnym Stowarzyszeniem Pszczelarzy opiekuje się nasadzoną w ogrodzie kwiatowym roślinnością. Na bieżąco przeprowadza zabiegi pielęgnacyjne, oraz uzupełnia materiał biologiczny, utrzymuje i pielęgnuje domki dla dzikich zapylaczy.
Ponadto prowadzony jest monitoring ilości pszczół w ogrodzie kwiatowym i obszarze utworzonym w ramach zrealizowanej inicjatywy.

{gallery width=310 height=150}2016-12-02/1.jpg{/gallery}

Czytaj

Transgraniczna edukacja w zielonej klasie ku lepszej przyszłości

Wpisany przez Daria w środa, 30 listopada 2016 14:10

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy rozpoczął realizację projektu pt. „Transgraniczna edukacja w zielonej klasie ku lepszej przyszłości”,
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.
W projekcie uczestniczy 40 uczniów Gimnazjum w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy oraz 40 uczniów Freie Schule Boxberg/O.L z Niemiec.
Główny cel projektu, to przełamanie barier językowych oraz nabycie umiejętności komunikacyjnych, które w przyszłości będą pomocne uczniom zarówno w dalszym kształceniu jak i pracy zawodowej. Drugim równie ważnym celem jest nabycie wrażliwości ekologicznej oraz zapoznanie z praktycznymi rozwiązaniami dotyczącymi energii odnawialnej oraz ochrony środowiska naturalnego.
{gallery count=5 width=85 height=85 counter=0 links=0 alignment=left navigation=hide  orientation=horizontal}2016-11-30d{/gallery}

więcej

Czytaj

Otwarty konkurs ofert

Wpisany przez Daria w środa, 30 listopada 2016 13:52

Wójt Gminy Mysłakowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku pt. „Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną.”
Konkurs ma na celu wyłonienie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w oparciu o infrastrukturę gminną na rzecz mieszkańców gminy Mysłakowice oraz udzielenie dotacji na ich realizację.
Celem realizacji zadań jest zaspokojenie potrzeb poprzez rozwój kultury fizycznej na terenie gminy, stworzenie dzieciom i młodzieży wiejskiej warunków do uprawiania sportu, zagospodarowanie czasu wolnego oraz wyrównanie szans w dostępie do kultury fizycznej i sportu.
Rodzaj zadań w 2017 r.: Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną.
Termin składania ofert: 02.01.2017 r. do godz. 15:00

Więcej informacji w załącznikach.

Ogłoszenie o konkursie

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Wzór oferty - NOWY! - word

Wzór oferty - NOWY! - pdf

Wzór sprawozdania - NOWY! - word

Wzór sprawozdania - NOWY - pdf

Czytaj

Środa z Funduszami

Wpisany przez Daria w wtorek, 29 listopada 2016 09:52

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze organizuje w dniu 7 grudnia 2016 roku spotkanie informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami…” pt. „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”.
Najbliższe spotkanie będzie dotyczyć zasad pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego oraz Programów Krajowych.


Do udziału zapraszamy:

  • Przedstawicieli organizacji pozarządowych;
  • Osoby, podmioty współpracujące z organizacjami pozarządowymi.


Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016 roku w siedzibie Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „KSIĄŻNICA KARKONOSKA” w Jeleniej Górze; ul. Bankowa 27, w godzinach 10.00 – 13.00


Zgłoszenia na spotkanie w Jeleniej Górze należy przesyłać na adres pife.jeleniagora@dolnyslask.pl Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 76 49 466

Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatne.

Link do ogłoszenia: link

Rekrutacja na spotkania trwa do: 5 grudnia 2016 roku.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Sala, w której odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

więcej

 

Czytaj

postheadericon Razem znaczy lepiej

Projekt „Razem znaczy lepiej – transgraniczna współpraca Gminy Mysłakowice i Miasta Semily” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

alt

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Pałaców i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

 

karkonosze_logotyp_rgb

 

 

 

alt